www.facebook.com
איזור אישי

הודעות חשובות

תשלום מלגה לחונכים

28 אוגוסט, 2017 לחונכים שלום רב,
שמחים לעדכן כי ב31.8.17 יועבר תשלום חלק ג' של מלגת פרח לחונכים שטרם קיבלו את מלגתם,
כולל חונכות סמינרים.
כמו כן, יועברו מענקי המילואים לחונכים זכאים.
פרח - מינהלה ארצית
חדשות ירושליםלרשימה מלאה
חדשות דרוםלרשימה מלאה
חדשות תל אביבלרשימה מלאה
חדשות מרכזלרשימה מלאה
חדשות טכניוןלרשימה מלאה
חדשות חיפהלרשימה מלאה
חדשות הצפוןלרשימה מלאה
חדשות נגב צפונילרשימה מלאה

מנהלת פר"ח נגב צפוני

2 ספטמבר, 2015 מנהלת פר"ח נגב צפוני מברכת את ציבור הסטודנטים בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת מידע נוסף
 
פרח