www.facebook.com
איזור אישי

הודעות חשובות

תשלום מלגה לחונכים

1 מאי, 2019 שלום!
מלגות חלק ב' שולמו לחונכי פרח ב - 30.4.19.
את התשלום יהיה ניתן לראות בחשבון הבנק כיום או יומיים לאחר התשלום (בהתאם לכל בנק)
מאחלים לכם המשך חונכות מוצלחת.


פרח