www.facebook.com
איזור אישי

הודעות חשובות

תשלום מלגה לחונכים

6 פברואר, 2019 שלום!
מלגות חלק א' שולמו לחונכי פרח ב6.2.19.
את התשלום יהיה ניתן לראות בחשבון הבנק כיום או יומיים לאחר התשלום (בהתאם לכל בנק)
מאחלים לכם המשך חונכות מוצלחת.


יצירת קשר עם משרדי פרח טכניון

6 פברואר, 2019 לידיעתכם
בשל עבודות תשתית קווי הטלפון של פרח טכניון מושבתים.
ניתן ליצור קשר באמצעות המייל: perachte@gmail.com
נוציא הודעה מעודכנת על חזרת קווי הטלפון לשימוש.
מתנצלים עם אי הנוחות הזמנית