www.facebook.com
איזור אישי

מלגות לסטודנטים בפרח-שאלות נפוצות

לא מצאתם תשובה לשאלתכם? בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו או כתבו לנו בצור קשר ותקבלו מענה! 

מהו גובה המלגה בפרח?

גובה המלגה עומד על סך של 5,200 ש"ח.

מה עליי לעשות כדי להיות זכאי למלגה מלאה?
פר"ח מציע לכם הזדמנות לחנוך ילד/ה ולקבל מלגת לימודים בתמורה לשעות החונכות. בפר"ח פרויקטים רבים ומגוונים, החל מהחונכות האישית הקלאסית וכלה בפרויקטים קבוצתיים שונים בתחומים מגוונים. החונכות מתחילה במהלך החודשים ספטמבר/אוקטובר ומסתיימת בסוף חודש יוני עם סיום שנת הלימודים. על מנת להיות זכאי למלגה מלאה יש להגיע לכל המפגשים עם החניך במהלך שנת החונכות, וכמו כן להגיע למפגשי ההדרכה והשיחות עם הרכז.
כיצד מחושבות המלגות בפרח?

המלגות מחושבות לפי הדיווח התקופתי של מספר הפגישות עליהן דיווח החונך. המלגות משולמות בשלושה תשלומים, וכוללות את מפגשי החונכות, מפגשי ההדרכה, המפגשים עם הרכז והוצאות הנסיעות של החונך. בסוף כל חודש באחריות החונך להגיש דו"ח לרכז, הדו"ח מפרט את שעות הפעילות והוצאות הנסיעה במהלך אותו החודש. מרכיב הנסיעות מחושב בהתאם לסכום שאושר בעת ההצמדה (עד גובה חצי חופשי חודשי, למעט חריגים) ומאושר ע"י הרכז מדי חודש. כל חונך מחויב ב-7פגישות חודשיות עם הרכז, וב-6 שעות הדרכה במהלך השנה (ברוב סוגי הפעילות). הסכום עבור המפגשים הללו ניתן על השתתפות מלאה במפגשים.

לאן נכנס הכסף?
המלגות מועברות ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט, אותו עדכן בעת ההרשמה בתחילת השנה. יש לוודא מול הרכז בתחילת הפעילות כי חשבון הבנק המעודכן במערכות שלנו אכן נכון. התשלום עבור פעילות פר"ח מועבר ישירות לחשבון הבנק שניתן בהרשמה ויכול לשמש את החונך לפי ראות עיניו (ולאו דווקא לתשלום לאוניברסיטה/מכללה).
מתי אקבל את המלגה?
מלגות פר"ח מועברות ישירות לחשבונות הבנק של הסטודנטים ב3- תשלומים במהלך השנה: תשלום 1 בד"כ מועבר במהלך פברואר (עבור פעילות בחודשים אוקטובר עד דצמבר) תשלום 2 בד"כ מועבר במהלך מאי (עבור פעילות בחודשים ינואר, פברואר ומרץ) תשלום 3 בד"כ מועבר במהלך אוגוסט (עבור פעילות בחודשים אפריל, מאי ויוני)
כיצד אוכל לבדוק את סכום המלגה ששולם לי עד כה?

ניתן לבדוק מהו סכום המלגה ששולם לך עד כה בקישור הבא. אנא הצטיידו במספר תעודת זהות ובמספר פר"ח שלכם (אותו קיבלתם עם ההרשמה לפרוייקט).

אם אני פטור מלא/חלקי מתשלום שכר לימוד ו/או זכאי למלגות נוספות, האם אני עדיין יכול לחנוך בפר"ח?
מלגת פר"ח אינה תלויה במלגות נוספות ו/או פטור מלא/חלקי משכר לימוד. חשוב לציין כי לעומת זאת יש מלגות המתנות את קבלתן בפעילות בפר"ח (רשויות, דיקן וכו').
האם ניתן לשנות את פרטי חשבון הבנק במהלך השנה?
באופן עקרוני זה אפשרי, אנו ממליצים להימנע מכך במידת האפשר. כמו כן חשוב לדעת כי עדכון הפרטים לוקח מספר שבועות, על החונך לוודא שאכן בוצע השינוי.
האם חשבון הבנק שאני נותן חייב להיות שלי?
לא בהכרח. אך החשבון חייב להיות עדכני. לפני העברת הכספים לחשבון שהקלדת בזמן ההרשמה יחתים אותך רכז פר"ח על טופס אימות פרטי בנק. לכן, חשבון הבנק חייב להיות עדכני. כל שינוי לאחר מכן בחשבון בנק מעכב משמעותית את הטיפול בהעברת הכספים לסטודנטים הזכאים.
האם אני זכאי לתוספת למלגה עקב שירות מילואים פעיל?

חונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעילים זכאים לתוספת למלגת פר"ח - מענק בגובה של עד 2600 שקלים. חישוב 10 ימי שירות פעיל נעשה על התקופה שבין ה-15 ליולי ועד ה-14 ליולי בשנה העוקבת. המענק מועבת לחשבון הבנק באופן אוטומטי במהלך החודשים אוגוסט/ספטמבר. אין צורך להגיש בקשה מיוחדת לצורך קבלת התוספת.

האם יש אפשרות לקבלת מלגות מוגדלות?
בכל מינהלות פר"ח בארץ מתקיימים מדי שנה פרוייקטים שונים בהם ניתן לקבל מלגות מוגדלות. מדובר במגוון פרויקטים וחונכויות אשר פועלים בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות שונות ומוסדות אקדמים המממנים תוספות למלגת פר"ח. לבדיקת זכאותך להשתתף בפרויקטים ולקבל מלגה מוגדלת, אנא פנה למינהלה הרלוונטית.
אני מקבל מלגה ממימדים ללימודים, האם אני יכול במקביל לפעול ולקבל מלגה מפרח?

כן. סטודנטים אשר יתנדבו במסגרת פרח ויהיו זכאים למלגה  יקבלו את מלגת "ממדים ללימודים" במלואה.  

כמו כן יהיו זכאים למענק מילואים (על-פי הגדרות משרד הבטחון ופרח).

לפרטים נוספים לחצו כאן - חפשו את סעיף כפל מלגות 

 

 

פרח