www.facebook.com
איזור אישי
פרח
פרח
פרח

פרח – תכנית לאומית להשפעה חברתית

פרח מפעיל סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. מדי שנה משתתפים בפרויקט כ- 22,000 מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. חונכי וחניכי פרח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מקרית שמונה ועד אילת. בבסיס המודל של פרח עומד הקשר האישי, שמעצים את שני הצדדים ומטפח לכידות וסובלנות בחברה הישראלית.  הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם, מלגת לימודים. פרח הוא תכנית לאומית באמצעותה מממשת מערכת ההשכלה הגבוהה את חזונה ומעודדת את הסטודנטים למעורבות חברתית. המודל של פרח מוכיח את עצמו שנה אחר שנה, משוכפל במדינות שונות בעולם, ונחשב למחלק המלגות הגדול ביותר בישראל מבחינת תקציב והיקף פעילות.

 

פרח
פרח

פרח - השיעור הכי חשוב שתלמד באקדמיה!

“לרגע לא חשבתי שארגיש משמעותית
או אצור חיבור חזק עם ילד.

אז חשבתי...”

 

שלומית, חונכת פרח

“לעשות משהו בשביל מישהו, להשפיע ...

תמיד ההזדמנות שם 

לא תמיד אנחנו לוקחים אותה...”

 

גילת, חונכת פרח
פרח
פרח

"מפרויקט קטן שמנה 12 סטודנטים בשנת 1974 הפך פרח למפעל גדול וייחודי" 

מתוך נימוקי השופטים לזכיה בפרס ישראל במפעל חיים
פרח
פרח
פרח
פרח
פרח

מאגר פעילויות

חידות, משחקים ושעשועים - מיועד לילדי כתות א- ג' וילדי החינוך המיוחד