לוחות רכזים

חדשות פר"ח

פר"ח צפון - תוצאות מרכז הערכה כרמיאל 20.5.2015 שעה 10:00 28 במאי, 2015
פר"ח צפון תוצאות מרכז הערכה כרמיאל 17.5.2015 שעה 9:00 27 במאי, 2015
פר"ח צפון-תוצאות מרכז הערכה כרמיאל 17.5.2015 שעה 13:00 27 במאי, 2015
פר"ח צפון-תוצאות מרכז הערכה כרמיאל 25.5.2015 שעה 9:00 27 במאי, 2015
פר"ח צפון-תוצאות מרכז הערכה 25.5.2015 שעה 13:00 27 במאי, 2015
פר"ח צפון - תוצאות מרכז הערכה כרמיאל 26.5.2015 שעה 10:00 27 במאי, 2015
פר"ח צפון תוצאות מרכז הערכה תל חי 12.5.15 26 במאי, 2015
פר"ח צפון תוצאות מרכז הערכה תל חי 19.5.2015 26 במאי, 2015
פר"ח צפון - תוצאות מרכז הערכה תל חי 20.5.2015 26 במאי, 2015
מנהלת דרום -תוצאות מרכז הערכה מס'8 בתאריך 25/05/15 26 במאי, 2015
מכבי חיפה כדורסל !! 25 במאי, 2015 ביום ד 27.5.15בשעה 19:00 מכבי חיפה מול הפועל אילת בהיכל הספורט רוממה . ניתן לקבל הזמנות בחינם חובה להרשם במשריד פר"ח בטלפון 8288895
עד יום דבשעה 10:00
מנהלת דרום -תוצאות מרכז הערכה מס'7 בתאריך 21/05/15 25 במאי, 2015
מנהלת דרום -תוצאות מרכז הערכה מס'6 בתאריך 19/05/15 20 במאי, 2015
מנהלת דרום -תוצאות מרכז הערכה מס' 5 בתאריך 17/05/15 18 במאי, 2015
מנהלת דרום – תוצאות מרכז הערכה מס' 4 בתאריך 14/05/15 17 במאי, 2015
מנהלת דרום - תוצאות מרכז הערכה מס' 2 בתאריך 12/05/15 14 במאי, 2015
מנהלת דרום – תוצאות מרכז הערכה מס' 3 בתאריך 13/051/15 14 במאי, 2015
מנהלת דרום -תוצאות מרכז הערכה מס' 1 בתאריך 1 10/05/15 11 במאי, 2015
תשלום מלגה מועד ב' 5 במאי, 2015 היום 05.5.2015 שולמו מלגות פר"ח מועד ב'.
המלגות הועברו לסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים, מוסדות אקדמיים להכשרת מורים ולתלמידי מה"ט.
הודעה למשתתפים במחקר בוגרי פר"ח 29 במרץ, 2015 מילוי השאלונים לבוגרי פר"ח במחקר קרן הנדיב יסתיים ב19 לאפריל

לוחות רכזים


ת.ז.
מספר פר"ח: