www.facebook.com
איזור אישי

תכנית מרום

בדרך לפסגה - התכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה
תכנית מרום - מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני -  התכנית מופעלת על ידי פרח

 

---
מל"ג השלימה את העברת האחריות ממשרד העלייה והקליטה על כלל רכיבי ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה, ובעקבות כך צפוי גידול של כ- 20% במספר הסטודנטים הזכאים למלגות שכר לימוד שנתיות ובהיקפן של המלגות (עד כ- 22,000 שקלים בשנה). הזכאות למלגות תיבחן בהתאם לקריטריונים סוציו-אקונומיים ותחומי לימוד מועדפים.

 

ההרשמה תפתח ב 1.9.2019 כאן באתר פרח. 

למידע מפורט

https://bit.ly/2Wia9gF

לטבלת זכאות למלגות - לפני ואחרי העברת האחריות למל"ג
https://bit.ly/30No3qm

לשאלות ותשובות - בדרך לפסגה
https://bit.ly/2JPQQ7O

 

 
פרח