www.facebook.com
איזור אישי

נרשמתי, מה עכשיו ?

 

בדיקת הרשמה

 

לאחר ההרשמה אנו ממליצים להיכנס ל"איזור אישי""  באתר פר"ח לבדיקה והשלמת פרטים:

על מנת להיכנס יש להצטייד במס' ת.ז. ובמספר ההרשמה של פר"ח שקיבלת במייל.

 

1. אישור הרשמה וחונכות 
 
באישור תוכל לבדוק את הסטטוס שלך בפר"ח ולדעת כיצד להתקדם.
"הרשמה ראשונית" - יש להשלים שיבוץ ופרטים
"בטיפול אצל רכז פר"ח" - יש להירשם לראיון עם הרכז באיזור האישי החל מה- 18/9

2. עדכון שיבוץ 

בכפתור זה ניתן לבחור את הפרוייקט בו רוצים לפעול בפר"ח.
במידה ובאישור ההרשמה מופיע "הרשמה ראשונית" עליך להשלים את ההרשמה בבחירת הפרוייקט.
אם כבר בחרת פרויקט ורוצה לשנות - ניתן לעשות זאת בכפתור הזה.
חשוב לדעת - שינוי של הפרויקט פירושו הרשמה מחדש ויש לוודא שישנם מקומות פנויים.

3. עדכון פרטים אישיים

כדאי מאוד לעבור על הטופס ולוודא שכל פרטיך לרבות מספר חשבון הבנק ופרטי הלימודים מעודכנים כראוי.
 

 בהצלחה - לאחר השלבים האלו - ההרשמה הסתיימה
_________________________________________________________

  עדיין לא מסתדר?

באם לא נוצר עמך קשר ע'י הרכז עם תחילת הלימודים האקדמאיים או שחשת בשלב מסוים בתהליך כי אינך מקבל את המענה הנדרש מבחינתך, הנך מוזמן לפנות למזכירות המנהלה אליה נרשמת ולקבל סיוע.

 

שיבוצים לראיונות

לאחר סיום ההרשמה יש להכנס ללוח המודעות של הרכז ולהשתבץ לראיון

כניסה ללוח המודעות של הרכז:

אתר פר"ח >> כניסה לאזור אישי (מצד שמאל בשחור)

יש להקליד שם משתמש (מספר תעודת זהות) וססמה (מספר פר"ח).

בלוח המודעות תוכלו למצוא את פרטי הרכז, שם, אימייל וטלפון ליצירת קשר.

מועדי ראיונות יפורסמו החל מ- 18/9

יש לבחור חודש פעילות >> תאריך שלצידו עיגול אדום - תפוס. תאריך שלצידו עיגול ירוק - פנוי לשיבוץ

שיבוץ לראיון או סדנת מיון נעשה החל מחודש ספטמבר, והינו באחריות הנרשמים.  בלוח המודעות ניתן גם להתעדכן בחדשות ועדכונים שמפרסם הרכז. כדאי להתעדכן באופן שוטף.
במידה ואין בידך את מס' הפר"ח, ניתן לבקשו בדואר אלקטרוני מהמינהלה המתאימה.

שינוי פרטים

עד ה- 16 בספטמבר ניתן לשנות פרטי הרשמה באופן עצמאי כאן לאחר מועד זה עליך לפנות בדואר אלקטרוני למנהלה המתאימה ולבקש שיבצעו עבורך את השינוי. לבדיקת סטטוס ההרשמה לחץ כאן

מונחי מערכת - סטטוס המועמד לתפקיד חונך בפר"ח

שובץ אצל רכז טופס המועמדות הועבר לרכז ובמועד תחילת הראיונות באוקטובר תוזמן לראיון. המתנה בשל מכסת תקנים מלאה (בפרויקט אותו בחרת או מטעם מוסד הלימודים בו אתה לומד) אינך יכול לחנוך בפר"ח בשלב זה. מועמדים בהמתנה לא יזומנו לראיון עד שיתפנה מקום עבורם. במידה ומשהו מהנתונים לעיל ישתנה ייתכן ותתקדם לשלב ``שובץ אצל רכז``. שלב זה יכול להימשך גם ללא הגבלת זמן מאחר והוא תלוי במשתנים חיצוניים. חונך מועמד אשר התקבל לפר"ח והתחיל את פעילותו. מועמד פרטיך נקלטו במערכת וטרם הוחלט מה הסטטוס שלך.

פר