www.facebook.com
איזור אישי

הרשמה לפרח במסלול ירוק

מה הוא המסלול הירוק ?
חונכים שעמדו (בשנת החונכות האחרונה) בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה- קשר עם הילד, קשר עם הרכז, עמידה במטלות בזמן וכו' הוכנסו ל"מסלול הירוק".
האם סטודנט במסלול הירוק צריך להרשם ?
כן, חובה להרשם באופן עצמאי לפר"ח. סטודנטים לא מועברים משנה לשנה באופן אוטומטי.
למה זה כדאי ?
ההרשמה לסטודנטים במסלול הירוק מתחילה שבוע לפני ההרשמה הכללית. בנוסף להרשמה המוקדמת מסלול הקבלה לפר"ח מקוצר. גם לסטודנטים במסלול הירוק הקבלה לפר"ח היא לפי הקריטריון של 'כל הקודם זוכה' , כאשר קליטת הסטודנט (ראיון אישי וכו..) למערכת היא במסלול מקוצר . כשבוע לאחר פתיחת ההרשמה לסטודנטים במסלול ירוק, נפתחת ההרשמה לכלל הסטודנטים. סטודנט במסלול הירוק שירשם לאחר פתיחת ההרשמה לכלל הסטודנטים נרשם בדיוק כמו שאר הסטודנטים. המערכת של פר"ח מזהה את היותו במסלול הירוק ומוסיפה הערה על גבי טופס ההרשמה שלו. הטופס מועבר לרכז להמשך טיפול כאשר המסלול מצוין על גביו.
 
פרח
דרושים רכזים תותחים!

מחפשים להתקדם? 

מחפשים עבודה ניהולית עם השפעה חברתית? 

 

פרח מגייס רכזים לשנת הפעילות הבאה (תשע"ט)

אז אל תחכו עוד רגע ושלחו קו"ח למינהלה הקרובה אליכם

 

לכתובות המייל של מינהלות פרח  לחצו כאן