www.facebook.com
איזור אישי

הרשמה מוקדמת לפר"ח לחונכים במסלול ירוק

מהי הרשמה מוקדמת לחונכים במסלול ירוק?

חונכים שעמדו (בשנת החונכות האחרונה) בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה- קשר עם הילד, קשר עם הרכז, עמידה במטלות בזמן וכו' מקבלים אפשרות להרשמה מוקדמת.

הרכז אחראי על בחירת החונכים המצטיינים למסלול הירוק.

 

 

 

האם סטודנט הזכאי להרשמה מוקדמת חייב לבצע רישום?

כן, חובה להרשם באופן עצמאי לפר"ח. סטודנטים לא מועברים משנה לשנה באופן אוטומטי. ההרשמה במסלול זה (ירוק) נפתחת ב27.8.19

פר