www.facebook.com
איזור אישי

תוספת מלגה למשרתי מילואים

אנו שמחים לבשר כי החל משנת הפעילות תשע"ז חונכים משרתי מילואים זכאים לתוספת של 2,600 ש"ח למלגת פר"ח!

תוספת בגובה 2,600 ש"ח למלגת פר"ח תוענק לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת. 

 *פורטל מילואים - הטבת מלגת פר"ח

 

החונכים שפעלו בתשע"ו יקבלו תוספת של 1,000 ש"ח למלגה כבר במהלך חודש אוגוסט - ישירות לחשבון הבנק! 

 

מי זכאי לתוספת למלגה?

לתוספת למלגה בגין מילואים זכאים חונכים בפרח, אשר שירתו במהלך השנה 10 ימי מילואים פעילים ומעלה. חישוב ימי המילואים ה"שנתי" נעשה עבור התקופה שבין התאריכים 15/7 לשנה הנוכחית ועד ה- 14/7 לשנה העוקבת.

מה עליי לעשות כדי לקבל את המלגה?

רשימת הזכאים למלגה מועברת מדי שנה לפרח ע"י צה"ל. אין צורך להגיש בקשות מיוחדות.

מתי אקבל את התוספת למלגה?

התוספת למלגה בגין שירות מילואים יכנסו ישירות לחשבון הבנק (המעודכן במערכת פרח) במהלך חודש אוגוסט\ספטמבר.

 
פרח
דרושים רכזים תותחים!

מחפשים להתקדם? 

מחפשים עבודה ניהולית עם השפעה חברתית? 

 

פרח מגייס רכזים לשנת הפעילות הבאה (תשע"ט)

אז אל תחכו עוד רגע ושלחו קו"ח למינהלה הקרובה אליכם

 

לכתובות המייל של מינהלות פרח  לחצו כאן