www.facebook.com
איזור אישי

מנהלי פרח

פרח

אלון גלרון

מנכ"ל
פרח

הילה מגדל בק

סמנכ"לית
פרח

ליאת סגל

מנהלת הדרכה ומשאבי אנוש
פרח

ירדן שלי נקים

מנהלת פרח דרום
פרח

איתן ארתור

מנהל פרח תל אביב -מרכז
פרח

שגית שור

מנהלת פרח ירושלים
פרח

לבנה דוידי

מנהלת פרח נגב צפוני ושפלה
פרח

אנגאם חלאילה

מנהלת פרח צפון
פרח

שרה שריר

מנהלת פרח טכניון
פרח

תמר מדמון

מנהלת פרח חיפה