www.facebook.com
איזור אישי

מרכזי העשרה

מרכז העשרה קרית שמונה

רח' יעקב מלול, מקלט 514
יום א' עד ה' בין השעות 16:00-19:00

משחקייה מכללת אוהלו

מכללת אוהלו, קצרין רמת הגולן
קומה עליונה חדר ב'/13 (חדר אמנות)

מיועד לחונכים - ניתן להחליף ספרים, משחקים ורעיונות לפעילויות
שעות פעילות:
יום ראשוןן : 9:00 - 10:00, 16:00 - 20:00
יום שני: 12:00-13:00, 16:00-19:00
יום שלישי: 18:00-19:00
יום חמישי: 16:00 - 18:00
פרח