www.facebook.com
איזור אישי

האם אני זכאי למלגת פר"ח?

פר"ח מיועד לסטודנטים לקראת לימודי תואר, הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (לרשימת המוסדות באישור המועצה להשכלה גבוהה) ובמכללות ובסמינרים להכשרת מורים (שבאישור משרד החינוך) ובבתי הספר להנדסאים שבאישור מה"ט(לפירוט באתר מה"ט)

לרשימת מוסדות לימוד מהם זכאים סטודנטים להירשם לפר"ח לחץ כאן

פר