www.facebook.com
איזור אישי

האם אני זכאי למלגת פרח?

פרח מיועד לסטודנטים לקראת לימודי תואר, הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (לרשימת המוסדות באישור המועצה להשכלה גבוהה) ובמכללות ובסמינרים להכשרת מורים (שבאישור משרד החינוך) ובבתי הספר להנדסאים שבאישור מה"ט(לפירוט באתר מה"ט)

לרשימת מוסדות לימוד מהם זכאים סטודנטים להירשם לפרח לחץ כאן

פרח