www.facebook.com
איזור אישי

הרשמה במסלול הירוק

מהו המסלול הירוק?

המסלול הירוק מיועד לחונכים שעמדו בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה בשנת החונכות האחרונה - קשר עם הילד, קשר עם הרכז, עמידה במטלות בזמן וכו'.

ההרשמה לסטודנטים במסלול הירוק מתחילה שבוע לפני ההרשמה הכללית. בנוסף להרשמה המוקדמת מסלול הקבלה לפרח מקוצר.


מועד ההרשמה לסטודנטים במסלול הירוק לשנת הפעילות הבאה תשע"ט  יתפרסם בהמשך.

ההרשמה מתבצעת באמצעות האתר, כל מה שיש לעשות הוא להיכנס לאתר פרח במועד ההרשמה ולהקליק על "הרשמה" .

 
פרח