www.facebook.com
איזור אישי

הרשמה מוקדמת לחונכים ממשיכים

מהי הרשמה מוקדמת?

הרשמה מוקדמת מיועדת לחונכים שעמדו בהצלחה יתרה בקריטריונים של חונכות טובה בשנת החונכות האחרונה - קשר עם הילד, קשר עם הרכז, עמידה במטלות בזמן וכו'.

ההרשמה המוקדמת לחונכים ממשיכים  מתחילה זמן קצר  לפני ההרשמה הכללית. בנוסף להרשמה המוקדמת מסלול הקבלה לפרח מקוצר.


ההרשמה המוקדמת לסטודנטים ב"מסלול הירוק" לשנת הפעילות הבאה תשע"ט תיפתח ב19.8.18

ההרשמה מתבצעת באמצעות האתר, כל מה שיש לעשות הוא להיכנס לאתר פרח במועד ההרשמה ולהקליק על "הרשמה" .