www.facebook.com
איזור אישי

ברכת הנשיא ראובן ריבלין לטקס החונכים המצטיינים של פר"ח

חונכי פר"ח, מצטיינים יקרים,

ברכות חמות שלוחות לכם מירושלים!

 

מחנך אמיתי הוא זה המצליח לגעת בנפשו של ילד. המאפשר לו לרוץ חופשי כדי לחקור ולגלות במה הוא טוב ומה מעניין אותו.

זה שנותן לו כלים לממש את מלוא הפוטנציאל שלו ומעודד אותו לחלום על העתיד,

עתיד שבו כל האפשרויות פתוחות בפניו. במילים אחרות, לעזור לו למצוא את מי שהוא.

תכנית פר"ח, אשר פועלת כבר למעשה יותר ארבעה עשורים,

מאפשרת בדיוק את זה:

לכם, מתנדבים יקרים – להיות מחנכים אמיתיים,

ולילדים שאיתם הם עובדים – להיות כל מה שברצונם וביכולתם לגדול ולהיות.

כל אחד ואחת מכם נוגעים מדי שבוע בנפשו של ילד, מעצבים אותה ובו בזמן חושפים אותה, לידע, לרגשות, לרעיונות, לכל אותם דברים שיגרמו להם לפרוח בעתיד.

 

ביום זה, אנו מציינים ומוקירים פעילותם יוצאת הדופן של חונכים וחונכות מצטיינים, אלו שעבורם החונכות היא הרבה יותר ממלגה או הכרח, אלו שליבם נתון לחניכיהם, הפנים הטובות והמחייכות של החברה בישראל.

הצטיינותכם היא בהתמודדות עקבית עם תפקיד רב משמעות ואחריות, בחתירה התמידית למלא את תפקידיכם בצורה הטובה ביותר, ברצון לקבל לליבכם אח או אחות נוספים, לא מתוך כורח, אלא מתוך בחירה.

חברים יקרים, לצערי, נבצר ממני להגיע ליום חגכם.

אף על פי כן ברצוני לחזק אתכם על שאתם מחזקים ומהדקים את החברה הישראלית ומהווים מודל לחיקוי עבור ילדינו.

אני שולח לכם איחולי הצלחה בעמלכם, ואת תודתי על כך שאתם לוקחים חלק בעשייה הנפלאה הזו.

המשיכו להשקות את פר"חי המחר, עלו והצליחו!

 

שלכם בברכה, רובי ריבלין

פר