www.facebook.com
איזור אישי

"פר"ח - איזה רעיון משוגע"- פרופ חיים הררי ממייסדי פר"ח

פרופסור חיים הררי,ממייסדי פר"ח,

חתן פרס ישראל למדעים מדוייקים ונשיא מכון וייצמן לשעבר

מספר על פר"ח: 

 

"...במחקר המדעי קורה לעתים שמישהו מעלה רעיון מקורי, אבל פרוע למדי, מה שנקרא "רעיון משוגע". לפעמים המציע הוא עקשן, חדשני ויצירתי מאד, והרעיון, כמו כל רעיון חדש, מלא ב"חורים". היזם מנסה "למכור" את הרעיון לעמיתיו. כמה מהם זורקים אותו ממשרדם או ממעבדתם בחוסר סבלנות גלוי. אחרים מאזינים בנימוס ואומרים: "רעיון מענין" ובזה נגמר הענין מבחינתם. 

וכך הדבר נמשך עד שלפעמים אדם אחר, שאיננו היוזם המקורי, מקשיב בתשומת לב רבה יותר, תורם כמה שינויים ושיפורים משמעותיים לרעיון, ונוצר שיתוף פעולה בין שני אנשים, שונים זה מזה ברקעם ובכשרונותיהם. ואם קיימת גם "כימיה" אישית בין השניים, יווצר צוות מוצלח שיקדם את הרעיון בתבונה ובמרץ. גם אז, לעתים הרעיון ייכשל, ולעתים ישגשג ויפר"ח.

וכשמתחילה לבצבץ ההצלחה, לאחר שנעשים צעדי המימוש הראשונים ונבנה דגם התחלתי משכנע, מצטרף לצוות אדם שלישי המקדם את הנושא במרץ רב, בכשרון, בקפדנות וביעילות מבריקה, במשך שנים רבות, ובסופו של דבר הרעיון המקורי זוכה להשפיע על חייהם של אנשים רבים מאד, ובמקרה שלנו - על למעלה ממיליון מאזרחי ישראל..." 


 

 

 

פר