נושאים ופורמט השיחות לחונך במגזר הערבי

ינואר מפגשון הבניית חונכות חלק ב'

פברואר - מפגשון קבוצתי בנושא רפלקציה

מרץ - מעקב אחר הבניית חונכות

אפריל

מאי - מפגשון קבוצתי בנושא פרידה

נובמבר/דצמבר שיחה חודשית ראשונה + הבניית חונכות חל

דצמבר

יוני - שיחת סיכום רכז-חונך