מפגש הצמדות - חונכות אישית - ותיקים

הצמדות - מצגת חונכות אישית - מתבגרים

הצמדות - מצגת חונכות אישית - חדשים

הצמדות - מצגת - חברה ערבית

הצמדות - מצגת - מתקדמים

נספח 1 - מפה לפרוייקטים

נספח 3 - מפה

סדנת הצמדות - דף סיכום לרכז

הרמזור - דף לשליחה לרכזים

מפגש הצמדות - חונכות אישית - חדשים

מפגש הצמדות - חונכות אישית - ותיקים

מפגש הצמדות - פרויקטים

מפגש הצמדות - חברה ערבית

מפגש הצמדות - מתבגרים

נספח 1 - מפה לפרוייקטים - gif

נספח 3 - מפה gif