דוגמא - הזמנה לנושא אישי

התנגדות - ללוות כשקשה

איתור מועמדים לרכזות

נושא אישי

פרויקט אישי והצגת פרויקטים קהילתיים

סדנה בנושא גבולות

סדנה נושא אישי

תיק פרויקט ונושא אישי

צעדים ראשונים לקראת השנה הבאה