שיחה חודשית הבניית חונכות חלק 1

ינואר - שיחה חודשית הבניית חונכות חלק ב

יוני - שיחה חודשית סיכום רכז-חונך

שיחה חודשית ראשונה עם חונך

מרץ - מעקב אחר הבניית חונכות

שיחת סיכום חונך-רכז

פברואר - מפגשון קבוצתי בנושא רפלקציה

מאי - מפגשון פרידה

נובמבר/דצמבר שיחה חודשית ראשונה + הבניית חונכות חל