איזה מן רכז אני

גבולות וסמכות בחונכות

התנגדויות - ללוות כשקשה ללות

כובעי הרכז

מודל הסמכות השלמה

ניהול זמן

תקשורת אסרטיבית וניהול קונפליקטים

תקשורת עם חונכים ברשת

טיפוסי ניהול על פי אדיגס

טיפוסי ניהול

סדנה בנושא ניהול זמן (סדנת בית קפה)

סדנה בנושא ניהול זמן

מצגת לסדנת ניהול זמן (סדנת בית קפה)

תפריטים לסדנת ניהול זמן (סדנת בית קפה)