עבודת הרכז - צעדים ראשונים

היכרות עם תיק פרויקט

קריטריונים לבחירת תלמידים

מהי חונכות 2

מהי חונכות טובה - חדשים

מהי חונכות טובה 1

משמעות החונכות לחונך - חדשים

משמעות החונכות לחונך 1

משמעות החונכות לחונך 2

מתחילים לעבוד

מתחילים לעבוד 2

משחקי היכרות

עולמם של ילדי פר"ח

עולמם של ילדי פר"ח 2

עולמם של ילדים

ראיונות ילדים קבוצתיים

ראיונות ילדים קבוצתיים 2

ראיונות ילדים

ראיונות ילדים 1

ראיונות ילדים 2

ראיונות ילדים 3

סדנת היכרות וחוזה קבוצתי

סדנת פתיחה לחדשים 1

סדנת פתיחה לחדשים 2

תפקידי הרכז 1

תפקידי הרכז

תפקידי הרכז והמעבר מחונך לרכז