הרכז במגזר הערבי

הצמדות

ביקורי בית 1

ביקורי בית 2

ביקורי בית

דף קשר עם הורים - דוגמא

הכרות בקבוצות וראיונות חונכים

היכרות עם גורמי חוץ במגזר הערבי

כל אחד זקוק לחבר 1

כל אחד זקוק לחבר 2

מבוא לראיון חונך

פוליטיקה ישובית - מגזר ערבי

ראיונות חונכים

סדנת ראיונות חונכים והכנה להצמדות

כל אחד זקוק לחבר

הצמדות