מלגת מרום לסטודנטים בני העדה האתיופית

מלגת מרום הינה חלק מתכנית המל"ג לעידוד המצוינות האקדמית עבור יוצאי אתיופיה

התכנית מעניקה מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני ומופעלת על ידי פר"ח

למי מתאימה המלגה

      לסטודנטים יוצאי אתיופיה הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילדי הארץ, המתחילים שנה א'

בתואר ראשון או שני         

     * סטודנטים במוסדות חינוך, בשנים מתקדמות, צריכים גם הם להירשם השנה חד פעמית.

 

מתי נרשמים

ההרשמה לשנת תשפ"ב הסתיימה.

ההרשמה לתשפ"ג תיפתח בספטמבר 2022.

מה גובה המלגה?

10,000 ₪ לשנה, למשך כל שנות התואר הראשון
10,000 לשנה א' בלבד ללומדים לתואר שני

צריך להתנדב?

כן, רק סטודנטים בתואר הראשון:
שנה א' - 40 שעות
שנה ב' - 60 שעות
שנה ג' - 60 שעות

   שנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) - 40 שעות