פרק א'-לאדם צרכים רבים

פרקים ב'-ג' הצורך במזון ומים

פרקים ד'-ה' הצורך באוויר נקי ובדיור

פרק ו'- השפעת צרכי התרבות והחברה על הסביבה

1 - מפגש פתיחה והכרות

19 - זכויות בעלי החיים

18 - שרשרת המזון ופוטסינתזה

17 - שרשרת המזון בטבע

16 - מערך מים

15 - משאבי טבע

14 - פעילות מפה ירוקה

13 - פעילות נקיון בבית שלי ובנחלת הכלל

12 - חשיבותו של נקיון (לקראת יום נקיון)

11 - יער, מדבר, מים

10 - אירוע שוק יד שניה

9 - משחק האשפה הגדול

8 - מלך הטריוויה בנושא פסולת

7 - החיים בזבל

6 - בעיית הפסולת

5 - חברת השפע

4 - חברה של טכנולוגיה

3 - אורך חייו של האדם אז והיום

2 - בעלי חיים בסכנת הכחדה