טופס מועמדות לרכז - לשנת הלימודים תשע"ו

נא לשלוח את הטופס למנהלה הפועלת בישוב הפעילות המבוקש

טופס הרשמה לפר''ח

למילוי הטופס לחצו על הקישור

טופס הרשמה למסלול ירוק

למילוי הטופס לחצו על הקישור

תיקון פרטי הרשמה

בדיקת סטטוס הרשמה ואישור על פעילות פר''ח

הגשת דו''ח חודשי

לבירור איזו מנהלה אחראית ביישוב הפעילות המבוקש - ל

לבירור פרטי ההתקשרות למנהלה - לחצו כאן

דף מידע למועמד/ת לתפקיד רכז/ת

הסכם עם החונך לשנת תשעה

פירוט נתוני מלגות אשר שולמו (סטטוס הועבר למס''ב)

הדפסת דו''ח חודשי לחונך בחונכות אישית

הדפסת דו''ח חודשי לחונך בחונכות קבוצתית

הסבר למילוי דוח חודשי

הסבר למילוי דוח חודשי 2012