סדנת סיכום

קביעת מטרות

משחקיות

סדנא לחונכי מרכז העשרה

סדנת פתיחה אוקטובר

סדנת סיכום