עלה פרידה לחונך

אלימות במשפחה

בעיות חברתיות

שאלון belbin

סדנת מודל פתרון בעיות בחונכות

איזה מן רכז אני?

גבולות בחונכות

התמודדות עם חונכות נפל

התנגדויות

חובת דיווח

ילדי פר"ח

עיבוד פרידה

ילדים בסיכון - סודות

קבלת החלטות

כובעי הרכז

קשיים בתחילת קשר

קשיים בתחילת קשר2

ללוות כשקשה ללוות

ליווי תהליך פרידה במגזר

משבר אמצע - דף סיכום

משבר בחינות דף עזר

משבר אמצע

מצגת חובת דיווח

מאפיינים פסיכו סוציאליים

מיומנויות הקשבה דף לרכז

מיומנויות הקשבה

מפגש קבוצתי חונכים - פרידה

מודל הסמכות השלמה

יעוץ ופיקוח כובעי המנהל

יעוץ מול פיקוח

תרגול זיהוי רגש

תחילת קשר

תחילת קשר דף לרכז

סימולציה קשיים בתחילת קשר

סיכום תהליך אישי ברכזות

שירי פרידה

סמכות וגבולות דף לרכז

סמכות וגבולות בחונכות

סדנת פרידה

סדנת פרידה לחונכים

סדנת פרידה חונכות קבוצתית

סדנת משבר אמצע

סדנת ללוות כשקשה

סדנת אלימות במשפחה 2

סדנת אלימות במשפחה

סדנא תרגיל המניפה

פרידה1

פרידה

פרידה2

פעילויות פרידה

מפגשי פרידה

נהלי פירוק חונכות

מוטיבציה

סרטון על פרידה (מתוך הסדרה חברים)