דו''ח חודשי לרכז בפר''ח

דו''ח פעילות חודשי לשימוש רכזי פר"ח

חוברת הדרכה לרכז העשרה

נושא אישי לרכז

הכנה לבגרות

לקט סדנאות הכנה לחונכים בפרויקט ההכנה לבחינות הבגרות

חוברת הדרכה לרכז חטיבות הביניים

חוברת עבודה לרכזי קבוצות

חוברת הדרכה לרכז

חוברת לרכז אות הנוער

בחוברת ניתן למצוא הסבר על תכנית פרס הנוער, תפקיד הרכז, תפקיד החונך, תכנית עבודה שנתית וכל מה שרכז צריך לדעת כדי להפעיל את התכנית.

דוח לרכז - מרכז העשרה

דו"ח מבקרים, הכנסות והוצאות במרכז למילוי ע"י רכז מרכז העשרה.

דוח לרכז - מרכז תקשורת קהילתי

דו"ח מבקרים, הכנסות והוצאות במרכז למילוי ע"י מנהל מרכז תקשורת קהילתי