עלון 1 - הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילויות לשיפור מוטוריקה עדינה וגסה, פעילות כישורי שפה

עלון 2 - הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילות לשיפור מוטוריקה עדינה, פעילות יצירה, פעילות כישורי שפה

עלון 3 - הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילות לשיפור מוטוריקה עדינה, פעילות יצירה, פעילות בטבע

עלון 4- הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילות לשיפור כישורי חיים, פעילות יצירה, פעילות טבע

עלון 5- הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילות על חיות מחמד, פעילות לשונית, פעילות לשיפור מוטוריקה עדינה

עלון 6- הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילות יצירה, פעילות בישול, פעילות לשיפור מוטוריקה גסה

עלון 7- הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילויות בטבע

עלון 8- הצעות לפעילות לתלמידי חינוך מיוחד

פעילויות לסיום חונכות ופרידה