דגשים למפגשי רכז בבית ספר לאורך השנה

מערך שיחת רכז-מתבגר

מערך שיחת רכז-ילד

שיחה חודשית עם איש קשר- חברה יהודית

שיחה חודשית עם איש קשר - חברה ערבית

תמונת מצב לבית הספר - סוף דצמבר

סיוכם מפגש חונכים מחנכים