ראיונות ילדים מצגת 1

ראיונות ילדים מצגת 2

ראיונות ילדים מצגת 3

ראיונות ילדים 1

מבוא לראיון

ראיונות מתבגרים וחונכים

סיכום הסרט - ראיון הוא יותר מתחושת בטן