עקרונות בניהול שיחה ראשונה

התמודדות בבעיות בתחיתלת חונכות

התמודדות בבעיות בתחיתלת חונכות 2

התנגדויות דף לרכז

התנגדויות חומר גלם

התנגדויות - ליועץ

קבלת משוב וטיפול בהתנגדויות

משוב ריק

משוב והתנגדויות

מתן משוב דף סיכום

מתן משוב התנגדויות

נספח חוות דעת חונכים

פגישה חודשית עם חונך

שיחות בשלשות

שיחה חודשית במגזר

שיחות סיכום

טריגר שיחת חונך רכז