www.facebook.com
איזור אישי
פר
פר
פר

פר"ח – תכנית לאומית להשפעה חברתית

פר"ח מפעיל סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. מדי שנה משתתפים בתכנית כ- 22,000 מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. חונכי וחניכי פר"ח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מקרית שמונה ועד אילת. בבסיס המודל של פר"ח עומד הקשר האישי, שמעצים את שני הצדדים ומטפח לכידות וסובלנות בחברה הישראלית.  הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם, מלגת לימודים. פר"ח הוא תכנית לאומית באמצעותה מממשת מערכת ההשכלה הגבוהה את חזונה ומעודדת את הסטודנטים למעורבות חברתית. המודל של פר"ח מוכיח את עצמו שנה אחר שנה, משוכפל במדינות שונות בעולם, ונחשב למחלק המלגות הגדול ביותר בישראל מבחינת תקציב והיקף פעילות.

 

פר

חונכים יקרים

אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ואנו נדרשים
לנסות ולשמור על החונכויות ולהיות בקשר עם הילדים,
הנמצאים ללא מסגרות וחוגים בבתים.
במערכת הלמידה מחכות לכם  הצעות לפעילות
שתוכלו לבצע עם הילדים או להנגיש להם.
זכרו כי הרכזים זמינים עבורכם לכל שאלה, עצה ותמיכה.

מאחלים חזרה לשגרה מהירה ובריאות לכולם.

 

פר

פר"ח - השיעור הכי חשוב שתלמד באקדמיה!

“לרגע לא חשבתי שארגיש משמעותית
או אצור חיבור חזק עם ילד.

אז חשבתי...”

 

שלומית, חונכת פר"ח

“לעשות משהו בשביל מישהו, להשפיע ...

תמיד ההזדמנות שם 

לא תמיד אנחנו לוקחים אותה...”

 

גילת, חונכת פר"ח
פר
פר

"מפרויקט קטן שמנה 12 סטודנטים בשנת 1974 הפך פר"ח למפעל גדול וייחודי" 

מתוך נימוקי השופטים לזכיה בפרס ישראל במפעל חיים
פר
פר
פר
פר
פר

מאגר פעילויות

חידות, משחקים ושעשועים - מיועד לילדי כתות א- ג' וילדי החינוך המיוחד