פר"ח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

פר"ח נולד ב-1974 ביוזמתו של ד״ר רוני עטר, שהיה אז דוקטורנט במכון ויצמן, ובהשתתפותו הפעילה של פרופ' חיים הררי מהמכון. רוני עטר הקדיש שש שנות התנדבות להקמת המפעל ולפריסתו בכל הארץ מהמרכז שבמכון וייצמן, עד להצטרפותו של המנכ"ל הראשון, עמי כרמלי, שהרחיב והעמיק את הפרויקט במשך למעלה משלושה עשורים. 

כיום פר"ח מקיף כ-10% מהסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ורבבות של ילדים נזקקים. חיים הררי התמיד במשך ארבעים שנה כשותף פעיל בהרחבת הפרויקט וכיו"ר מועצת פר"ח.

חונכי וחניכי פר"ח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מקרית שמונה ועד אילת. הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם, מלגת לימודים חלקית ו/או נקודות זכות אקדמיות.

בהיותו פרויקט החונכות הגדול מסוגו בעולם, פר"ח מספק השראה, ולעיתים  חומרי הדרכה, למפעלי חונכות דומים בכ- 20 ארצות בעולם.

 

חזון פר"ח

החזון שלנו: 

אנחנו שואפים לקיים חברה בעלת חוסן המושתת על אכפתיות ערבות הדדית, באמצעות יצירתם של קשרים בין חונכים-סטודנטים לבין חניכים

 

ייעוד 
לאפשר את קיומן של עשרות אלפי חונכויות א-פורמאליות, רובן אישיות ומיעוטן קבוצתיות, שעיקרן בין סטודנטים (חונכים) לבין ילדים ובני נוער (חניכים) משכבות סוציו-אקונומיות מוחלשות לאורך שנת לימודים. מאמץ מרכזי יופנה לחניכים בגיל בית הספר היסודי. 

חונכויות אלו יזכו את החונכים במלגה, ויתקיימו בפריסה ארצית באזורי פריפריה חברתית וגיאוגרפית במגזרים השונים תוך שמירה על אפקטיביות ניהולית. כל זאת, במסגרת תקציבית מאושרת.
בתוקף המשימה פר"ח ייצר מסגרת מקצועית שתסייע לחונכים לממש את נכונותם וכישוריהם הטבעיים על מנת לקיים קשר איכותי ומשמעותי בינם ובין החניכים וכן לזהות את המשמעות האישית והחברתית הטמונה בפעילותם. מסגרת זו תתאפשר באמצעות מתן ליווי, הדרכה ותמיכה באתגרים עימם מתמודדים החונכים וכן באמצעות קיומן של שותפויות אסטרטגיות עם ות"ת, משרד החינוך, מה"ט, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות והתאחדות הסטודנטים.

קוד ערכי
שליחות - הארגון ואנשיו פועלים מתוך בחירה ואמונה בעשיה, מחויבות ומסירות.
הזדמנות שווה - הארגון ייתן לעובדיו וחונכיו במגזרים השונים הזדמנות שווה להצטרף לפרוייקט בהתאם לאפשרויות הקיימות.
טוהר מידות - פר"ח פועל ביושר ובהגינות ומתחייב להקצות את מירב משאבי הארגון הכספיים לפעילות החונכות ובשקיפות מלאה על פי עקרונות מנהל תקין ותוך הימנעות ממצב של ניגוד אינטרסים.
מקצועיות - הארגון מקיים סטנדרטים גבוהים של חונכות, הדרכה וניהול.
צנעת הפרט - הארגון שומר על פרטיות הילדים המשפחה והחונכים.
רגישות תרבותית - הארגון יפעל תוך מודעות והתייחסות לערכים וצרכים שונים של קהילות ומגזרים שונים.
שיפור מתמיד - הארגון מקיים תהליכי למידה אישית וארגונית בדרגים השונים תוך בקרה עצמית והיזון חוזר.
תודעת שירות - הארגון ייתן את השירות הטוב ביותר לכל פונה באשר הוא.

מטרות פר"ח

  • לקדם, לטפח ולהעניק לכל ילד הזדמנות לממש את הפוטנציאל הגלום בו.
    בפר"ח אנו מאמינים כי הישגים לימודיים, השתלבות חברתית ואזרחות טובה, צריכים  ויכולים להיות נגישים גם  עבור כלל ילדי ישראל.
  • לסייע לסטודנטים במימון שכר הלימוד, בתמורה לפעילות למען החברה.
  • להעלות את רמת המודעות של ציבור הסטודנטים (מנהיגי העתיד) לבעיות של החברה הישראלית, ולרתום אותם למעורבות חברתית.   
  • להקטין את הפערים החברתיים והלימודיים בין ילדי ישראל.

אוכלוסיית היעד

חונכים

חונך הנו סטודנט הלומד לקראת תואר אקדמי מוכר באחד מהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל או הלומד לקראת תעודת הנדסאים במוסד המוכר ע"י מה"ט.

החונך מעניק לילד שאליו הוצמד תשומת לב, חום, דאגה, טיפול אישי, משמש כדגם לחיקוי, ומסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו.

גם הסטודנטים חונכים יוצאים נשכרים מפעילותם בפר"ח. בנוסף לקבלת מלגה בגובה של כמחצית שכר לימוד בתמורה למעורבותם בפרויקט, זוכים החונכים לחוות תחושה של סיפוק ועשייה מעצם תרומתם לחברה.

חניכים

במסגרת פר"ח מוצמדים סטודנטים לילדים מכל רחבי הארץ, בגילאי בית הספר היסודי ועד התיכון.  כמו כן מסייע פר"ח לילדים בעלי צרכים מיוחדים כגון: ילדים שהוריהם מרצים עונש בבית כלא, ואחרים בעלי קשיים ומוגבלויות:  עיוורים, חירשים, כאלה הסובלים ממחלות כרוניות ועוד.

סטודנטים פועלים גם בפעילויות קבוצתיות עם מספר ילדים קטן (בין 3-5) ועד לכתה שלמה.

פר"ח פועל מתוך אמונה שלמה שהערנות למצוקות ולבעיות הקיימות בחברה הישראלית, שאותה מפתחים הסטודנטים תך כדי פעילותם בפר"ח, מהוות צעד חשוב לפתרונן ולצמצום הפערים החברתיים במדינה.

מבנה ארגוני

פר"ח בנוי כפירמידה הפוכה. בראשו עומדות מועצה והנהלה ציבוריות ומתחתן מנהלה ארצית הממוקמת במכון ויצמן למדע. מנהלה זו מפעילה שמונה מנהלות אזוריות הפזורות במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ. כל מנהלה אזורית מפעילה קבוצת רכזים, שכל אחד מהם אחראי על כ-50 חונכים. הרכז "משדך" בין הילד והחונך לאחר שערך ראיונות מקדימים עם כל אחד מהם וכן ביקר בבית הילד, זאת- על מנת להבטיח התאמה מרבית בין הרצונות והצרכים של הצמד.מבנה פר"ח יוצר מסגרת תומכת המעניקה לכל המעורבים, ליווי והדרכה צמודה לאורך השנה.