מלגת פר"ח 

פר"ח מיועד לסטודנטים לקראת לימודי תואר, הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (לרשימת המוסדות באישור המועצה להשכלה גבוהה) ובמכללות ובסמינרים להכשרת מורים (שבאישור משרד החינוך) ובבתי הספר להנדסאים שבאישור מה"ט (לפירוט באתר מה"ט)

לרשימת מוסדות לימוד מהם זכאים סטודנטים להירשם לפר"ח לחץ כאן

המלגה לסטודנט עומדת על גובה 7,000 ש"ח

בחונכות אישית פועלים פעמיים בשבוע, שעתיים בכל פעם.

בחונכות קבוצתית פועלים כפעם בשבוע, 4 שעות (תלוי פרויקט).

 מלגה מוגדלת

בפר"ח קיימים פרויקטים בשת"פ עם רשויות מקומיות ומוסדות לימוד אשר מאפשרים לחונכים לקבל מלגה מוגדלת. כמות התקנים מוגבלת וכפופה לתנאים של הרשויות/מוסדות הלימוד.

פרטים ניתן לקבל במינהלות פר"ח האיזוריות ובמרכזי הצעירים בישובים השונים ברחבי הארץ. 

תוספת מלגה למשרתי מילואים 

מענק בגובה 2,600 ש"ח בנוסף למלגת פר"ח יוענק לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת. 

צה"ל מאשר מענק זה, למי שהשלים שנת חונכות מלאה ועמד בדרישות הסף של פר"ח. אישור צה"ל מתבצע  על פי כלליו והחלטותיו. המענק משולם ע"י פר"ח  לא יאוחר מאוקטובר מידי שנה.

אין צורך להגיש בקשות מיוחדות, מענק המילואים בגין שירות מילואים יכנסו ישירות לחשבון הבנק (המעודכן במערכת פר"ח) במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר.

 

טלפון מוקד מילואים: 1111 שלוחה 1

*פורטל מילואים - הטבת מלגת פר"ח