-

להרשמה לחצו כאן

מלגת מרום מעניקה מלגות כחלק מתכנית המל"ג לעידוד המצוינות האקדמית עבור יוצאי אתיופיה בתמורה לביצוע שעות פעילות בכל שנה אקדמית. 

מלגות מרום הינן מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני ומופעלת על ידי פר"ח

ההרשמה פתוחה לסטודנטים שנה א' או שנה ב' בתואר ראשון (במידה ולא נרשמו בשנים הקודמות)- הקבלה לפי תנאי המלגה, ומימון המלגה יינתן לשנים שנותרו לתואר

למי מתאימה המלגה

לסטודנטים יוצאי אתיופיה הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילדי הארץ, 

סטודנטים תואר ראשון- שנה א' או שנה ב' (שלא נרשמו בעבר למרום)-מלגה עבור כל שנת לימוד תקנית עד סיום התואר (מקסימום 4 שנות מלגה)

סטודנטים תואר שני- שנה א' (מלגה עבור שנה א' בלבד)

   

 

מתי נרשמים

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח ב-08.09.24 ותסתיים בתחילת חודש נובמבר

 

מה גובה המלגה?

10,000 ₪ לשנה, למשך כל שנות התואר הראשון
10,000 ₪ לשנה א' בלבד ללומדים לתואר שני

שעות פעילות שנתיות בתמורה למלגה

סטודנטים בתואר הראשון הסטודנטים נדרשים
בכל שנה לשעות פעילות בתמורה למלגה:

שנה א' - 40 שעות
שנה ב' - 60 שעות
שנה ג' - 60 שעות
שנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) - 40 שעות

סטודנטים בתואר השני- לא נדרשות שעות פעילות כלל