קרן המלגות "אירתקא" הינה חלק מתכון המל"ג להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית.

התכנית מעניקה מלגות לכל התואר הראשון, ומופעלת על ידי פר"ח.

לאתר בערבית לחצו כאן

למי מתאימה המלגה?
לסטודנטים שנה א' בתואר ראשון - בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. הזכאים ייבחרו על-פי מצב סוציואקונומי ומקצועות לימוד מועדפים*
 
מתי נרשמים?
ההרשמה לשנת תשפ"ג נסגרה, ניתן להשלים את המסמכים עד לתאריך 28.11.22 באתר ההרשמה
מה גובה המלגה?

10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות, ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר (בהתאם לזמן המוגדר)

צריך להתנדב?
שנה א': תהליך הכשרה והתנדבות בהיקף של 40 שעות
שנה ב'-ד': 75 שעות התדבות + 20 שעות הדרכה במסגרת הפרויקטים של פר"ח