תוכנית המלגות אירתיקא

מומנה התוכנית- ספיה נעמה
רכזת אירתיקא ארצית- מרלן חורי
 
פניות טלפונית וגם וואטסאפ 054-9668773
 
תוכנית המלגות מרום
 
מומנה התוכנית- ספיר קרדונה
רכזי מרום ארציים- אלי ורדי, אורית גל
 
marom.perach@gmail.com
פניות טלפונית וגם וואטסאפ 054-7731216