www.facebook.com
איזור אישי

פרח דרום

פרח דרום

מינהלת פרח דרום ממוקמת באוניברסיטת בן גוריון, בית מעורבות חברתית 18 קומת כניסה
08-6461578 / 08-6461579
08-6472905

ניתן לפנות למשרדנו בין הימים א-ה בשעות 08:00-16:00.

 

 

צוות המינהלה

ירדן שלי נקים

מנהלת מינהלה
08-6472159

אורית גל

מזכירה
08-6461578

ליאת אסרף

הנהלת חשבונות
08-6472584

עומר אלעמור

מנהל צוות
08-6477936

ענבר ורטמן

יועצת
08-6479844

אסמא נוג'דאת

יועצת חברה בדואית
08-6428335

רעות קלייטמן

מנהלת חווידע ירוחם
08-6583255

יהלי אבירם

מנהלת מרכז העשרה בן גוריון
08-6472159
פרח