www.facebook.com
איזור אישי

פר"ח דרום

פר"ח דרום

מינהלת פר"ח דרום ממוקמת באוניברסיטת בן גוריון, בית מעורבות חברתית 18 קומת כניסה
08-6461578 / 08-6461579
08-6472905

ניתן לפנות למשרדנו בין הימים א-ה בשעות 08:00-16:00.

 

 

צוות המינהלה

ירדן שלי נקים

מנהלת מינהלה
08-6472159

אורית גל

מזכירת מנהלה
08-6461579

ליאת אסרף

מזכירות והנהלת חשבונות
08-6472584

עומר אלעמור

מנהל צוות של חברה הבדואית
08-6477936

ניצן אלישע

מנהלת צוות ביה"ס יסודי וחנ"מ

יובל שבת

מנהלת צוות

ישראלה בורפקר

מנהלת צוות
08-6477938

ענבר רז

יועצת תחום הדרכה
08-6461321

שיר גריזים

יועצת פרט
08-6477927

רעות קלייטמן

מנהלת חווידע ירוחם
08-6583255
פר