www.facebook.com
איזור אישי

פרח חיפה

פר"ח חיפה

מינהלת פר"ח חיפה ממוקמת באוניברסיטת חיפה, בית הסטודנט, קומה 3 חדר 372
04-8288895
8288897- 04

ניתן לפנות למשרדנו בין הימים א-ה בשעות 08:30-15:30 בטלפון לחדר רכזים ומשחקיה: 04-8288901

פרח עמק יזרעאל
מכללת עמק יזרעאל, בניין 6, קומה 1
מנהל הצוות רינה חיימוביץ' - 04-6423410
חדר רכזים - 04-6423529

פרח גליל מערבי
מכללת גליל מערבי, בניין 8 + 9
מנהלת הצוות אנגאם ח'לאילה (בניין 8) - 04-9915193
חדר רכזים (בניין 9) - 04-9552719

צוות המינהלה

תמר מדמון

מנהלת המינהלה

תמי בראונשטיין

מזכירת המינהלה

רינה חיימוביץ

מנהלת צוות

בת אל גבריאלי

מנהלת צוות

האלה עתאמנה

מנהלת צוות

חן אלון

יועצת

יעל הרמלין

יועצת

הילה לוי משיח

יועצת