www.facebook.com
איזור אישי

פרח חיפה

פר"ח חיפה

מינהלת פר"ח חיפה ממוקמת באוניברסיטת חיפה, בית הסטודנט, קומה 3 חדר 372
04-8288895
8288897- 04

ניתן לפנות למשרדנו בין הימים א-ה בשעות 08:30-15:30 בטלפון לחדר רכזים ומשחקיה: 04-8288901

פרח עמק יזרעאל
מכללת עמק יזרעאל, בניין 6, קומה 1
מנהל הצוות רינה חיימוביץ' - 04-6423410
חדר רכזים - 04-6423529

פרח גליל מערבי
מכללת גליל מערבי, בניין 8 + 9
מנהלת הצוות אנגאם ח'לאילה (בניין 8) - 04-9915193
חדר רכזים (בניין 9) - 04-9552719

צוות המינהלה

תמר מדמון

מנהלת המינהלה

תמי בראונשטיין

מזכירת המינהלה

רינה חיימוביץ

מנהלת צוות

בת אל גבריאלי

מנהלת צוות

עדי בן מנחם

יועצת

יעל הרמלין

יועצת
פרח