www.facebook.com
איזור אישי

פרח טכניון

פרח טכניון

מנהלת פרח טכניון ממוקמת בקריית הטכניון, בחיפה
ט' 04-8292434
פ' 04-8327494

המנהלה פתוחה בימים א' עד ה' בין השעות 17:00 - 08:00.

מענה לטלפונים במנהלה בימים א' עד ה' בין השעות 8:30-15:30 

צוות המינהלה

שרה שריר

מנהלת

כרמית אלימלך

מזכירה

זהבית מור

מנהלת צוות

אסראא חוסיין

מנהלת צוות

אנה סלבוק

מנהלת צוות

דור אברהמי

מנהלת צוות

מיטל אנקווה תורג'מן

יועצת

שירלי לוי

יועצת