www.facebook.com
איזור אישי

פרח טכניון

פרח טכניון

מנהלת פרח טכניון ממוקמת בקריית הטכניון, בחיפה
ט' 04-8292434
פ' 04-8327494

המנהלה פתוחה בימים א' עד ה' בין השעות 17:00 - 08:00.

מענה לטלפונים במנהלה בימים א' עד ה' בין השעות 8:30-15:30 

צוות המינהלה

שרה שריר

מנהלת

כרמית אלימלך

מזכירה

זהבית מור

מנהלת צוות

לירון אייל

מנהלת צוות

אנה סלבוק

מנהלת צוות

מיטל אנקווה תורג'מן

יועצת

שירלי לוי

יועצת