מלגת מרום מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה שנה א' בתואר ראשון או שני.

  • סטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד, הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילידי הארץ
  • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני שאינו מחקרי בשנת הלימודים תשפ"ד
  • סטודנטים הרשומים ללפחות 60% מהמערכת השנתית/מינימום 4 קורסים בשנה באוניברסיטה הפתוחה
  • סטודנטים לתואר במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ולסטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים.
  • סטודנטים שהתחילו שנה א' בסמסטר אביב 2023 (תשפ"ג) יכולים גם הם להירשם במועד זה ובמידה וימצאו זכאים יקבלו את המלגה רטרואקטיבית.

מלגת מרום עבור תואר שני ניתנת רק עבור שנת הלימודים הראשונה.

ההרשמה לשנת תשפ"ד תיפתח בספטמבר 2023.

להגשת מועמדות למלגה - לחצו כאן

  1. נכנסים לאתר פר"ח ל"מלגת מרום" לעמוד "הגשת מועמדות למלגה"
  2. ממלאים את כל הטפסים והפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים. שימו לב, סטודנטים לתואר שני שאינו מחקרי אינם צריכים למלא ולהגיש מסמכים סוציואקונומים.
  3. מוודאים שתהליך הגשת המועמדות הושלם במלואו ואין חוסרים.
  4. מחכים להודעה בנוגע לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה במייל.

סטודנטים בוגרי מלגת מרום בתואר הראשון שכעת נרשמים לתואר שני, נדרשים להירשם מחדש עבור המלגה (הרישום לתואר שני אינו אוטומטי כמו בשנים הממשיכות במרום תואר ראשון)

יש לסרוק את המסמכים לקובץ PDF או קובץ תמונה JPEG.

יש לצרף קבצים ברורים הכוללים את כל הפרטים הרלוונטים (שם, מס' ת.ז., סכום וכו')

ולהעלות בהרשמה או באזור האישי באתר פר"ח.

גובה המלגה הוא 10,000 ₪ לשנה הראשונה בלבד של התואר.

מועדי התשלום - תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

  • התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף.

מלגת מרום עבור תואר שני ניתנת רק עבור שנת הלימודים הראשונה.

כתב ההתחייבות יישלח אליכם במייל עליכם לחתום בעמוד האחרון ולשלוח את העמוד החתום למייל מרום כקובץ PDF

marom.perach@gmail.com

לא, כדי לקבל מלגה עבור השנה הראשונה לתואר השני שאינו מחקרי אין צורך לבצע שעות התנדבות.

סטודנטים לתואר מחקרי יקבלו מלגה באמצעות מוסד הלימוד שלהם, יש לברר בדיקאנט הסטודנטים של המוסד.