מלגת מרום מיועדת לסטודנטים בני העדה האתיופית שנה א' בתואר ראשון או שני.

  • סטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד, הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילידי הארץ
  • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני שאינו מחקרי בשנת הלימודים תשפ"ב
  • סטודנטים הרשומים ללפחות 60% מהמערכת השנתית/מינימום 4 קורסים בשנה באוניברסיטה הפתוחה
  • סטודנטים לתואר במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ולסטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים.
  • סטודנטים שהתחילו שנה א' בסמסטר אביב 2021 (תשפ"א) יכולים גם הם להירשם במועד זה ובמידה וימצאו זכאים יקבלו את המלגה רטרואקטיבית.

מלגת מרום עבור תואר שני ניתנת רק עבור שנת הלימודים הראשונה.

הגשת מועמדות לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב 2022 – 2021 תחול בתאריכים:

12.9.2021 עד ה- 11.11.2021

להגשת מועמדות למלגה - לחצו כאן

  1. נכנסים לאתר פר"ח ל"מלגת מרום" לעמוד "הגשת מועמדות למלגה"
  2. ממלאים את כל הטפסים והפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים. שימו לב, סטודנטים לתואר שני שאינו מחקרי אינם צריכים למלא ולהגיש מסמכים סוציואקונומים.
  3. מוודאים שתהליך הגשת המועמדות הושלם במלואו ואין חוסרים.
  4. מחכים להודעה בנוגע לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה במייל.

יש לסרוק את כל המסמכים כקובץ PDF בלבד. ניתן להשתמש באפליקציית CAMSCANNER , אפליקציה נוחה וקלה לשימוש. נא לא לשלוח צילומי מסך או כל סוג קובץ אחר.

גובה המלגה הוא 10,000 ₪ לשנה הראשונה בלבד של התואר.

מועדי התשלום - תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

  • התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף.

מלגת מרום עבור תואר שני ניתנת רק עבור שנת הלימודים הראשונה.

לא, כדי לקבל מלגה עבור השנה הראשונה לתואר השני שאינו מחקרי אין צורך לבצע שעות התנדבות.

סטודנטים לתואר מחקרי יקבלו מלגה באמצעות מוסד הלימוד שלהם, יש לברר בדיקאנט הסטודנטים של המוסד.