לאתר בערבית לחצו כאן

בדקו את זכאותכם:

הגשת המועמדות למלגה דורשת עמידה במס' תנאי סף שנקבעו על ידי המל"ג וועדת ההיגוי של "אירתקא": 

 • סטודנט/ית מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
 • תואר ראשון
 • שנה א' - בסטטוס מן המניין
 • לימודים במוסד מוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
 • היקף של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר / מינימום 2 קורסים - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה

המועמדים למלגה נבדקים ומקבלים ניקוד על סמך שני פרמטרים:

תחום לימוד (40%) – תואר באחד מהמקצועות המועדפים במשק = תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר הביקוש אליהם נמוך בקרב החברה הערבית.

לרשימת המקצועות – לחצו כאן 

מצב סוציואקונומי (60%): הרקע הסוציואקונומי של הסטודנטים המתבסס על-פי הקריטריונים הבאים: מצב משפחתי של הסטודנט, הכנסה ממוצעת לנפש במשפחת הסטודנט ומס' אחים סטודנטים במשפחה.

שימו לב – יכולים להגיש מועמדות:

 • מתחילים שנה א' בסמסטר חורף 2022 – הנוכחי (תשפ"ג)
 • מתחילים שנה א' בסמסטר אביב 2023 (תשפ"ג)
 • סטודנטים שהתחילו שנה א' בסמסטר אביב 2022 (תשפ"ב)

לאתר בערבית לחצו כאן

כל מה שצריך לעשות לפני הגשת המועמדות:

 1.  מתחילים לאסוף את המסמכים הנדרשים למילוי טופסי המועמדות. 

לרשימת המסמכים – לחצו כאן 

 1.  מגישים מועמדות - הגשת המועמדות מתבצעת כאן באתר פר"ח, ממלאים את כל הפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים.
 2.  בסיום מילוי הטפסים – מקבלים מייל עם מס' שאלון. חשוב לשמור מס' זה, ע"מ שיהיה ניתן לחזור ולהיכנס שוב לטופסי המועמדות – להשלים את הפרטים החסרים / לשנות / להוסיף מסמכים וכו'.
 3.  בחודש פברואר מקבלים למייל ולטלפון – הודעת זכאות /אי זכאות למלגה. במידה שהתקבלה הודעת אי זכאות – תינתן אפשרות ברוב מהמקרים להגיש בקשת ערעור.

**למלגה מתקבלים מידי שנה כ- 800 סטודנטים, אשר עומדים בתנאי הסף של המלגה, משלימים את טופסי המועמדות במלואם (כולל מסמכים תקינים) ומקבלים את הניקוד הגבוה ביותר.

לאתר בערבית לחצו כאן

הכל מוכן?! אפשר להגיש מועמדות:

הגשת מועמדות לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ג 2023 – 2022 תחול בתאריכים: 

16.10.22 עד ה- 06.11.22

להגשת מועמדות למלגה לחצו כאן 

לרשימת המסמכים הנדרשים – לחצו כאן