לאתר בערבית לחצו כאן

בדקו את זכאותכם:

הגשת המועמדות למלגה דורשת עמידה במס' תנאי סף שנקבעו על ידי המל"ג וועדת ההיגוי של "אירתקא": 

 • סטודנט/ית מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
 • תואר ראשון
 • שנה א' - בסטטוס מן המניין
 • לימודים במוסד מוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה)
 • היקף של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר / מינימום 2 קורסים - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה

המועמדים למלגה נבדקים ומקבלים ניקוד על סמך שני פרמטרים:

תחום לימוד (40%) – תואר באחד מהמקצועות המועדפים במשק = תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר הביקוש אליהם נמוך בקרב החברה הערבית.

לרשימת המקצועות – לחצו כאן 

מצב סוציואקונומי (60%): הרקע הסוציואקונומי של הסטודנטים המתבסס על-פי הקריטריונים הבאים: מצב משפחתי של הסטודנט, הכנסה ממוצעת לנפש במשפחת הסטודנט ומס' אחים סטודנטים במשפחה.

שימו לב – יכולים להגיש מועמדות:

 • מתחילים שנה א' בסמסטר חורף 2022 – הנוכחי (תשפ"ג)
 • מתחילים שנה א' בסמסטר אביב 2023 (תשפ"ג)
 • סטודנטים שהתחילו שנה א' בסמסטר אביב 2022 (תשפ"ב)

לאתר בערבית לחצו כאן

כל מה שצריך לעשות לפני הגשת המועמדות:

 1.  מתחילים לאסוף את המסמכים הנדרשים למילוי טופסי המועמדות. 

לרשימת המסמכים – לחצו כאן 

 1.  מגישים מועמדות - הגשת המועמדות מתבצעת כאן באתר פר"ח, ממלאים את כל הפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים.
 2.  בסיום מילוי הטפסים – מקבלים מייל עם מס' שאלון. חשוב לשמור מס' זה, ע"מ שיהיה ניתן לחזור ולהיכנס שוב לטופסי המועמדות – להשלים את הפרטים החסרים / לשנות / להוסיף מסמכים וכו'.
 3.  בחודש פברואר מקבלים למייל ולטלפון – הודעת זכאות /אי זכאות למלגה. במידה שהתקבלה הודעת אי זכאות – תינתן אפשרות ברוב מהמקרים להגיש בקשת ערעור.

**למלגה מתקבלים מידי שנה כ- 800 סטודנטים, אשר עומדים בתנאי הסף של המלגה, משלימים את טופסי המועמדות במלואם (כולל מסמכים תקינים) ומקבלים את הניקוד הגבוה ביותר.

לאתר בערבית לחצו כאן

ההרשמה לשנת תשפ"ג נסגרה, ניתן להשלים את המסמכים עד לתאריך 28.11.22 באתר ההרשמה

להגשת מועמדות למלגה לחצו כאן 

לרשימת המסמכים הנדרשים – לחצו כאן