המלגה מיועדת לסטודנטים שנה א' בתואר ראשון (המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה) - בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.

הזכאים נבחרים על-פי מצב סוציואקונומי ולימוד במקצועות מועדפים במשק (תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר קיים ביקוש אליהם בקרב הסטודנטים הערבים).

 ההרשמה למלגה תיפתח ב4.10.23 באתר, להרשמה

  1. נכנסים למערכת הגשת המועמדות למלגה 
  2. ממלאים את כל הטפסים והפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים.
  3. מוודאים שתהליך הגשת המועמדות הושלם במלואו ואין חוסרים.
  4. מחכים להודעה בנוגע לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה.

  

10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון, ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר (עפ"י הזמן התקני מטעם מוסד הלימוד). לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר, ולא יותר מ-4 שנים.

 

תשלום המלגה מועבר מידי שנה ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה  – חודש פברואר (חצי מלגה: 5,000 /4,000 ש"ח)

פעימה שנייה – חודש אוגוסט (חצי מלגה: 5,000 /4,000 ש"ח)

*התשלום מותנה בעמידה בדרישות הסף של המלגה, ובביצוע של מינימום שעות ההתנדבות שנקבעו.

 

בשנה א': נדרשים המלגאים לעבור הכשרה לקראת הפעילות ההתנדבותית – במסגרתה יידרשו לעשות 30 שעות התנדבות בקהילה. המלגאים בוחרים בעצמם את מקום ההתנדבות, ביישוב מגוריהם/לימודיהם.

בשנים ב'-ד':  נדרשים המלגאים לעשות 75 שעות התנדבות בפועל + 20 שעות הדרכה. המלגאים מתנדבים תחת הפרויקטים של פר"ח וכן, במס' פרויקטים מיוחדים נוספים.

 

  • סטודנט/ית מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
  • תואר ראשון
  • שנה א' - בסטטוס מן המניין
  • לימודים במקצוע מועדף* ובמוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
  • היקף של 12 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר / מינימום 2 קורסים - לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה
  • ביצוע הליך הכשרה והתנדבות בהיקף של 40 שעות

על המלגאים בשנה א' למלגה, לעבור הליך הכשרה שיכין אותם לקראת הפעילות ההתנדבותית והתרומה לקהילה, הנדרשים במסגרת תנאי המלגה.

ההכשרה הינה בת 40 שעות וכוללת:

5 שעות - הכשרה עיונית: השתתפות בכנס פתיחה, ביצוע סדנאות באמצעות מערכת הלמידה של פר"ח, והשתתפות בתדריך קצר לקראת ההתנדבות בשטח.

30 שעות - התנדבות בפועל: עשייה חברתית עפ"י בחירתם של המלגאים ובהתאמה לתחומי העניין שלהם.

5 שעות - הגשת דוחות: הגשת דוח דיווח שעות + יומן רפלקטיבי - בעקבות העשייה החברתית.