מלגת מרום מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה שנה א' בתואר ראשון או שני.

  • סטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד, הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילידי הארץ שהוריהם נולדו באתיופיה.
  • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"ג.
  • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה ב' לתואר ראשון ולא נרשמו בשנה א' למרום.
  • סטודנטים שהתחילו שנה א' בסמסטר אביב 2023 (תשפ"ג) יכולים גם הם להירשם במועד זה ובמידה וימצאו זכאים יקבלו את המלגה רטרואקטיבית.
  • סטודנטים הרשומים ללפחות 60% מהמערכת השנתית/מינימום 4 קורסים בשנה באוניברסיטה הפתוחה.
  • סטודנטים לתואר במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ולסטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים.
סטודנטים בתואר ראשון שמתחילים בתשפ"ד את שנה ב' בתואר ולא נרשמו למלגת מרום בשנה א- יוכלו השנה להגיש מועמדות למלגה בדומה לסטודנטים שנה א'. הקבלה לפי אותם הקריטריונים של שנה א', והזכאות למלגה לשנות התואר שנותרו.
 

ההרשמה לתשפ"ד תיפתח ב-6.9.23

להרשמה לחצו כאן

 

סטודנטים הלומדים במוסדות חינוך יכולים להירשם רק בשנה א' ללימודיהם, או בשנה ב' במידה ולא נרשמו בשנה א'.
 
 
  1. נכנסים לאתר פר"ח ל"מלגת מרום" לעמוד "להרשמה"
  2. ממלאים את כל הטפסים והפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים.
  3. מוודאים שתהליך הגשת המועמדות הושלם במלואו ואין חוסרים.
  4. מחכים להודעה בנוגע לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה במייל.

יש לסרוק את המסמכים לקובץ PDF או קובץ תמונה JPEG.

יש לצרף קבצים ברורים הכוללים את כל הפרטים הרלוונטים (שם, מס' ת.ז., סכום וכו').

את המסמכים יש להעלות בעת ההרשמה או באזור האישי לאחר מכן.

להסבר מפורט על תהליך ההרשמה לחצו כאן

 

 

גובה המלגה הוא 10,000 ש"ח לכל אחת משנות הלימוד התיקניות לתואר (עד 4 שנים מקסימום ).

לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התואר התיקניות.

סמסטר קיץ נחשב כחלק משנת תואר תקנית, ולכן אין מלגה מיוחדת עבור סמסטר קיץ.

תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף ובביצוע של מינימום שעות ההתנדבות שייקבעו.

סיסמא- קובעים סיסמא אישית בכניסה הראשונה, בעזרת מספר פר"ח שקיבלתם במייל בסיום ההרשמה.

שם משתמש- מספר ת.ז של המועמד. 

*** שימו לב שיש לבחור סיסמא שונה מזו שבחרת בשנה שעברה 

 

תשובות סופיות יקבלו לקראת דצמבר ועד סוף סמסטר א'.

ניתן לקבל מלגות נוספות עד 30,000 ₪ כולל מלגת מרום.

 

סטודנטים שנה א': 40 שעות פעילות בפרוייקטים השונים של פר"ח לפי האזור המועדף עליך.

מלגאים בשנה ב' נדרשים לבצע 60 שעות פעילות כולל שעות הדרכה.

מלגאים בשנה ג' נדרשים לבצע 60 שעות פעילות כולל שעות הדרכה.

במידה וישנה שנה ד' תיקנית לתואר המלגאים נדרשים לבצע 40 שעות פעילות כולל שעות הדרכה.

לקראת חודש מרץ רכז/ת פר"ח ממינהלת פר"ח הקרובה לאזור הלימודים או המגורים תיצור/ייצור קשר עם המלגאים לגבי שיבוץ לפרויקט, ימים ושעות הפעילות.

בנוסף, מקבלים מידע לגבי שיבוץ לפגישה ראשונית עם הרכז/ת, בה יינתן הסבר על ההתנדבות ועל המשך ההתקדמות במהלך השנה.

מכאן והלאה, המלגאים נמצאים בקשר שוטף עם הרכז/ת ומקבלים סיוע וליווי לאורך השנה. יש לשמור על קשר רציף עם הרכז/ת  הישיר/ה במהלך הפעילות, אי שמירת קשר/ חוסר פעילות עלול לגרום לסיום הזכאות.

לרכז/ת האחראי/ת עלייך בפר"ח, אשר את הפרטים שלו/שלה קיבלתם בתחילת השנה.

ניתן לקבל את פרטי הרכז/ת גם דרך האזור האישי (לחצו פה לאזור האישי) באתר פר"ח.

שאלות בנוגע לזכאות ותנאי המלגה ניתן לפנות למייל של מרום marom.perach@gmail.com

סטודנט שפרש מהמלגה לא יוכל לשוב בעתיד. אין אופציה להגיש בקשה חוזרת.

הסטודנט מחוייב לעדכן את צוות מלגת מרום במייל: marom.perach@gmail.com

לכל סטודנט הזכות להקפיא את זכאותו למלגה למשך שנה - ללא פגיעה בזכויותיו. הסטודנט מחוייב לעדכן את מלגת מרום במייל: marom.perach@gmail.com

מיד עם כוונתו להקפיא וכן כשירצה לחזור ללימודים כדי לקבל את יתרת המלגה. החזרה למלגה בסיום ההקפאה הינה לאותה שנת לימוד שבה הסטודנט הקפיא את לימודיו ולאחר בדיקת זכאותו ע"י צוות מרום.

 

כתב ההתחייבות יישלח אליכם במייל עליכם לחתום בעמוד האחרון ולשלוח את העמוד החתום למייל מרום כקובץ PDF

marom.perach@gmail.com

עלייך להירשם למלגת מרום עם פתיחת הרישום בספטמבר. במידה ותמצא זכאי למלגה, תקבל את הכסף רטרואקטיבית במהלך שנת הלימודים הבאה שלך.

לא, אך במידה ויום המילואים נופל על יום פעילות קבוע, השעות יכובדו במערכת.

כמו כן במידה ועשית מעל 10 ימי מילואים בשנה ניתנת תוספת למלגה.