אין צורך, במידה וסיימת את כל חובותיך למלגה ואת שעות ההתנדבות, פרטיך יעברו במערכת לשנה הבאה ורכז מטעם מינהלת פר"ח יצור עימך קשר. הוא יבקש אישור לימודים לשנה החדשה ויתאם מיקום ופרוייקט לביצוע שעות ההתנדבות לשנה החדשה.

יש לסרוק את המסמכים לקובץ PDF או קובץ תמונה JPEG.

יש לצרף קבצים ברורים הכוללים את כל הפרטים הרלוונטים (שם, מס' ת.ז., סכום וכו')

ולהעלות באזור האישי באתר פר"ח.

ניתן לקבל מלגות נוספות עד 30,000 ₪ כולל מלגת מרום.

סיסמא- מספר פר"ח של השנה הנוכחית (החדשה), תתבקשו ליצור סיסמא חדשה לאחר הכניסה הראשונית

*** יש לבחור סיסמא שונה מזו שבחרת בשנה שחלפה

כתב ההתחייבות ישלח אליכם ע"י רכזי פר"ח בפרויקט, את ההסכם החתום יש להחזיר אליהם ישירות.

מערכת למידה -יש להקליד פעמיים את מספר הפר"ח שלך בסיסמא ובשם משתמש

גובה המלגה הוא 10,000 ₪ לכל אחת משנות הלימוד התיקניות לתואר. לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן

סמסטר קיץ נחשב כחלק משנת תואר תקנית, ולכן אין מלגה מיוחדת עבור סמסטר קיץ.

מועדי התשלום תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

  • התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף ובביצוע של מינימום שעות ההתנדבות שייקבעו.

בתחילת השנה רכז/ת פר"ח ממינהלת פר"ח בה בוצעה ההתנדבות בשנה הקודמת תיצור/ייצור קשר עם המלגאים לגבי שיבוץ לפרויקט, ימים ושעות הפעילות.

בנוסף, מקבלים מידע לגבי שיבוץ לפגישה ראשונית עם הרכז/ת, בה יינתן הסבר על ההתנדבות ועל המשך ההתקדמות במהלך השנה.

מכאן והלאה, המלגאים נמצאים בקשר שוטף עם הרכז/ת ומקבלים סיוע וליווי לאורך השנה. יש לשמור על קשר רציף עם הרכז/ת  הישיר/ה במהלך הפעילות, אי שמירת קשר/ חוסר פעילות עלול לגרום לסיום הזכאות.

סטודנטים שנה א': 40 שעות פעילות בפרוייקטים השונים של פר"ח לפי האזור המועדף עליך.

מלגאים בשנה ב' נדרשים לבצע 60 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

מלגאים בשנה ג' נדרשים לבצע 60 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

במידה וישנה שנה ד' תיקנית לתואר המלגאים נדרשים לבצע 40 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

סטודנט שפרש מהמלגה לא יוכל לשוב בזמן אחר או בעתיד. אין אופציה להגיש בקשה חוזרת.

לכל סטודנט הזכות להקפיא את זכאותו למלגה למשך שנה - ללא פגיעה בזכויותיו. הסטודנט מחוייב לעדכן את מלגת מרום במייל: marom.perach@gmail.com

מיד עם כוונתו להקפיא וכן כשירצה לחזור ללימודים כדי לקבל את יתרת המלגה. החזרה למלגה בסיום ההקפאה הינה לאותה שנת לימוד שבה הסטודנט הקפיא את לימודיו ולאחר בדיקת זכאותו ע"י צוות מרום.

לא, אך במידה ויום המילואים מתרחש ביום פעילות קבוע, השעות יכובדו במערכת.

כמו כן, במידה וביצעת מעל 10 ימי מילואים בשנה והשלמת את שעות ההתנדבות שלך תינתן תוספת חד פעמית למלגה.

לרכז/ת האחראי/ת עלייך בפר"ח, אשר את הפרטים שלו/שלה קיבלתם בתחילת השנה.

ניתן לקבל את פרטי הרכז/ת גם דרך האזור האישי (לחצו פה לאזור האישי) באתר פר"ח.

שאלות בנוגע לזכאות ותנאי המלגה ניתן לפנות למייל של מרום marom.perach@gmail.com