מלגאי מרום הם סטודנטים שכבר קיבלו את הזכאות למלגה בשנה א' ללימודיהם, וממשיכים במלגה לאורך שנות התואר. מדי שנה יבחנו הסטודנטים על פי תנאי הסף של המלגה: אישור הלימודים ומערכת השעות וכן סיום שעות ההתנדבות לאותה השנה.

מעבר בין השנים

מלגאי מרום אינם צריכים להירשם שוב מדי שנה, הם נמצאים כבר במערכת פר"ח ורכזי פר"ח יצרו עימם קשר בתחילת שנת הלימודים לבירור ותחילת פעילות. 

תשלומי המלגה

גובה המלגה הוא 10000 ₪ לכל אחת משנות הלימוד התיקניות לתואר. לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר.

מועדי התשלום תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

  • התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף ובביצוע של מינימום שעות ההתנדבות שייקבעו.

התנדבות במסגרת המלגה

מלגאי מרום נדרשים בשעות התנדבות בקהילה רק במהלך התואר הראשון, מלגאי תואר שני אינם נדרשים להתנדב.

למה?

כחלק ממטרות התכנית, הוחלט כי בתמורה למלגה ידרשו הסטודנטים להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער וכן, בפרויקטים נוספים.

באמצעות ה"מודלינג" ישאפו הצעירים להגיע גם הם ללימודים אקדמאים.

כמה?

מלגאים בשנה א' נדרשים לבצע 40 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

מלגאים בשנה ב' נדרשים לבצע 60 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

מלגאים בשנה ג' נדרשים לבצע 60 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

במידה וישנה שנה ד' תיקנית לתואר המלגאים נדרשים לבצע 40 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

איך?

בתחילת השנה רכז/ת פר"ח ממינהלת פר"ח בה בוצעה ההתנדבות בשנה הקודמת יוצר\ת קשר עם הסטודנט לגבי שיבוץ לפרויקט, ימים ושעות הפעילות.

בנוסף, מקבלים מידע לגבי שיבוץ לפגישה ראשונית עם הרכז/ת, בה יינתן הסבר על ההתנדבות ועל המשך ההתקדמות במהלך השנה.

מכאן והלאה, המלגאים נמצאים בקשר שוטף עם הרכז/ת ומקבלים סיוע וליווי לאורך השנה.

רוצים לדבר איתנו?

שלחו אלינו שאלות למייל:

marom.perach@gmail.com

שעות מענה טלפוני: א'-ה' 8:00-16:00

073-3679212