לאתר בערבית לחצו כאן

מלגאי אירתקא הם סטודנטים שכבר קיבלו את הזכאות למלגה זמנית א 'ללימודיהם, וממשיכים במלגה הרבה יותר שנים התואר.

אני מוודאים שאני ממשיכ/להיות זכאי/ת למלגה ?

לקראת פתיחת שנת לימודים חדשה, יש למלא שאלון (google docs) שנשלח במייל לכל המלגאים, בחודש יולי מידי שנה. בשאלון זה, יש לעדכן פרטים אישיים, פיתוח עדיפות למקום התנדבות ולהצהיר על הסטטוס האקדמי. מילוי השאלון הוא תנאי חובה להמשך קבלת המלגה.

תשלומי המלגה

  • גובה המלגה הוא 10,000 ₪ לכל אחת מהשעות הראשונות ללימודי תואר ראשון ו 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר (עפ"י הזמן התקני מטעם מוסד הלימוד).
  • מועדי התשלום - פייט המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במשך השנה:

פעימה ראשונה - חודש פברואר (חצי מלגה: 5,000 /4,000 ש"ח)

פעימה שנייה - חודש אוגוסט (חצי מלגה: 5,000 /4,000 ש"ח)

*התשלום למלגאים מותנה בעמידה בדרישות הסף של המלגה, ובביסטריפ של מינימום שעות ההתנדבות שנקבעו.

התנדבות חלק המלגה

למה?

כחלק ממטרות התכנית, הוחלט כי בתמורה למלגה ידרשו המלגאים לשנות את התרומה לחברה והקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית ועוד, הפרויקטים נוספים. משתמש ה"מודלינג "ישאפו בני הנוער מגיעים גם הם ללימודים אקדמאים.

כמה?

מלגאים אחרים ב ', ג' ו-ד 'נדרשים לעשות 75 שעות התנדבות בפועל + 20 שעות הדרכה. המלגאים מתנדבים תחת הפרויקטים של פר"ח וכמו כן, שירותי פרויקטים מיוחדים נוספים.

איך?

בתחילת שנה (חודש ספטמבר), שקשה שהמלגאים ממלאים את השאלון שנשלח אליהם במייל - הם הודעה עם פרטי התנדבות:

  • מקום השיבוץ / שם הפרויקט
  • ימים ושעות הפעילות
  • פרטי איש הקשר - הרכז/ת הפר"ח יהיה/יהיה אחראי/ת על כל השנה

בנוסף, מידע על שיבוץ לפגישה ראשונית עם הרכז/ת, בי יינתן הסבר על ההתנדבות והמשך ההתקדמות לאורך השנה.

מכאן והלאה, המלגאים יכולים למצוא בקשר שותף עם הרכז/ת מקבילים סיוע ושליווי השנה.