בחודש יולי תקבלו קישור לשאלון מצוות אירתיקא שבו תמלאו העדפות לקראת השנה הבאה. לא צריך להגיש שוב מועמדות. בשאלון זה, יש לעדכן פרטים אישיים, לבחור עדיפות למקום התנדבות ולהצהיר על הסטטוס האקדמי. מילוי השאלון הוא תנאי חובה להמשך קבלת המלגה.

10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון, ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר (עפ"י הזמן התקני מטעם מוסד הלימוד). לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר, ולא יותר מ-4 שנים.

תשלום המלגה מועבר מידי שנה ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה  - חודש פברואר (חצי מלגה: 5,000 /4,000 ש"ח)

פעימה שנייה – חודש אוגוסט (חצי מלגה: 5,000 /4,000 ש"ח)

*התשלום מותנה בעמידה בדרישות הסף של המלגה, ובביצוע של מינימום שעות ההתנדבות שנקבעו.

בשנים ב'-ד' ללימודים/למלגה  - נדרשים המלגאים לעשות 75 שעות התנדבות בפועל + 20 שעות הדרכה. ההתנדבות הינה במסגרת הפרויקטים של פר"ח וכן, במס' פרויקטים מיוחדים נוספים.

בתחילת שנה – סביב חודש ספטמבר, ולאחר שמילאתי את השאלון שנשלח אליי (בחודש יולי) אקבל מייל עם פרטי ההתנדבות:

  • מקום השיבוץ / שם הפרויקט
  • ימים ושעות הפעילות
  • פרטי איש הקשר – הרכז/ת בפר"ח שיהיה/תהיה אחראי/ת עליהם במהלך השנה

בנוסף, יינתן מידע לגבי שיבוץ לפגישה ראשונית עם הרכז/ת, בה יינתן הסבר על ההתנדבות ועל המשך ההתקדמות במהלך השנה.

מכאן והלאה, אוכל לפנות בכל שאלה לרכז/ת האחראי/ת עליי בפר"ח.

 

לרכז/ת האחראי/ת עליי בפר"ח, אשר את הפרטים שלו/שלה קיבלתי בתחילת השנה.

ניתן לקבל את פרטי הרכז/ת גם דרך האזור האישי באתר פר"ח - רק לאחר שקיבלתי את המייל עם פרטי ההתנדבות + הסבר הכניסה לאזור האישי.