מלגת מרום מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה שנה א' בתואר ראשון או שני.

 • סטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד, הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילידי הארץ שהוריהם נולדו באתיופיה.
 • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"ה.
 • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה ב' לתואר ראשון ולא נרשמו בשנה א' למרום.
 • סטודנטים שהתחילו שנה א' בסמסטר אביב 2024 (תשפ"ה) יכולים גם הם להירשם במועד זה ובמידה וימצאו זכאים יקבלו את המלגה רטרואקטיבית.
 • סטודנטים הרשומים ללפחות 60% מהמערכת השנתית/מינימום 4 קורסים בשנה באוניברסיטה הפתוחה.
 • סטודנטים לתואר במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ולסטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים.
סטודנטים בתואר ראשון שמתחילים בתשפ"ה את שנה ב' בתואר ולא נרשמו למלגת מרום בשנה א- יוכלו השנה להגיש מועמדות למלגה בדומה לסטודנטים שנה א'. הקבלה לפי אותם הקריטריונים של שנה א', והזכאות למלגה לשנות התואר שנותרו.
 

ההרשמה לתשפ"ה תיפתח ב-8.9.24

להרשמה לחצו כאן

 

 1. נכנסים לאתר פר"ח ל"מלגת מרום" לעמוד "להרשמה"
 2. ממלאים את כל הטפסים והפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים.
 3. מוודאים שתהליך הגשת המועמדות הושלם במלואו ואין חוסרים.
 4. מחכים להודעה בנוגע לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה במייל.

יש לסרוק את המסמכים לקובץ PDF או קובץ תמונה JPEG.

יש לצרף קבצים ברורים הכוללים את כל הפרטים הרלוונטים (שם, מס' ת.ז., סכום וכו').

את המסמכים יש להעלות בעת ההרשמה או באזור האישי לאחר מכן.

להסבר מפורט על תהליך ההרשמה לחצו כאן

 

 

גובה המלגה הוא 10,000 ש"ח לכל אחת משנות הלימוד התיקניות לתואר (עד 4 שנים מקסימום ).

לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התואר התיקניות.

סמסטר קיץ נחשב כחלק משנת תואר תקנית, ולכן אין מלגה מיוחדת עבור סמסטר קיץ.

תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף ובביצוע של מינימום שעות ההתנדבות שייקבעו.

סיסמא- קובעים סיסמא אישית בכניסה הראשונה, בעזרת מספר פר"ח שקיבלתם במייל בסיום ההרשמה.

שם משתמש- מספר ת.ז של המועמד. 

*** שימו לב שיש לבחור סיסמא שונה מזו שבחרת בשנה שעברה 

 

תשובות סופיות יקבלו לקראת דצמבר ועד סוף סמסטר א'.

ניתן לקבל מלגות נוספות עד 30,000 ₪ כולל מלגת מרום.

 

סטודנטים שנה א': 40 שעות פעילות בפרוייקטים השונים של פר"ח לפי האזור המועדף עליך.

מלגאים בשנה ב' נדרשים לבצע 60 שעות פעילות כולל שעות הדרכה.

מלגאים בשנה ג' נדרשים לבצע 60 שעות פעילות כולל שעות הדרכה.

במידה וישנה שנה ד' תיקנית לתואר המלגאים נדרשים לבצע 40 שעות פעילות כולל שעות הדרכה.

לקראת חודש מרץ רכז/ת פר"ח ממינהלת פר"ח הקרובה לאזור הלימודים או המגורים תיצור/ייצור קשר עם המלגאים לגבי שיבוץ לפרויקט, ימים ושעות הפעילות.

בנוסף, מקבלים מידע לגבי שיבוץ לפגישה ראשונית עם הרכז/ת, בה יינתן הסבר על ההתנדבות ועל המשך ההתקדמות במהלך השנה.

מכאן והלאה, המלגאים נמצאים בקשר שוטף עם הרכז/ת ומקבלים סיוע וליווי לאורך השנה. יש לשמור על קשר רציף עם הרכז/ת  הישיר/ה במהלך הפעילות, אי שמירת קשר/ חוסר פעילות עלול לגרום לסיום הזכאות.

לרכז/ת האחראי/ת עלייך בפר"ח, אשר את הפרטים שלו/שלה קיבלתם בתחילת השנה.

ניתן לקבל את פרטי הרכז/ת גם דרך האזור האישי (לחצו פה לאזור האישי) באתר פר"ח.

שאלות בנוגע לזכאות ותנאי המלגה ניתן לפנות למייל של מרום marom.perach@gmail.com

סטודנט שפרש מהמלגה לא יוכל לשוב בעתיד. אין אופציה להגיש בקשה חוזרת.

הסטודנט מחוייב לעדכן את צוות מלגת מרום במייל: marom.perach@gmail.com

במידה ומצבו האקדמי של הסטודנט/ית השתנה במהלך שנותה מלגה, קיימת אפשרות לכל סטודנט/ית להקפיא את זכאותם למלגה למשך שנה- ללא פגיעה בזכות למלגה. ההקפאה לשנה אפשרית רק כאשר יש שינוי במצב אקדמי.

הסטודנט מחוייב לעדכן את מלגת מרום במייל: marom.perach@gmail.com

מיד עם כוונתו להקפיא וכן כשירצה לחזור ללימודים כדי לקבל את יתרת המלגה. החזרה למלגה בסיום ההקפאה הינה לאותה שנת לימוד שבה הסטודנט הקפיא את לימודיו ולאחר בדיקת זכאותו ע"י צוות מרום.

 

כתב ההתחייבות ישלח אליכם במייל עם תשובת הזכאות, תידרשו לחתום ולהחזיר צילום של
החתימה למרום .

במידה והתחלת ללמוד את התואר הראשון בסמסטר אביב תשפ"ד (מרץ 2024), 

עליך להירשם למלגה עם פתיחת הרישום בספטמבר 2024 (תשפ"ה).

במידה ותמצא זכאי למלגה, קיימת לך האפשרות להשלים את שנה א' במלגה (מכיוון ולא היתה לך אפשרות להירשם בשנה א'). 

כלומר, תוכל לבצע בשנה את שעות המלגה של שנה ב' (60 שעות) ובמקביל לבצע גם את שעות המלגה של שנה א' (40 שעות) ולקבל מלגה עבור שנתיים בשנה זו (20,000 ש"ח).

האופציה להשלמה אינה חובה, זו בחירה עבור הסטודנט/ית שהחלו ללמוד בסמסטר אביב תשפ"ד בלבד.

 

לא, אך במידה ויום המילואים נופל על יום פעילות קבוע, השעות יכובדו במערכת.

כמו כן במידה ועשית מעל 10 ימי מילואים בשנה ניתנת תוספת למלגה.

הזכאות למלגת מרום נמשכת אוטומטית לשנים התקניות של התואר אליו התקבלת למלגה. אין צורך
להירשם בכל שנה מחדש .
במידה וסיימת את כל חוב ותיך למלג ה בשנה זו, פרטיך יועברו לשנה הבאה אוטומטית ורכז/ת פר"ח
יצרו איתך קשר בתחילת השנה. תתבקשו להעביר אישור לימודים עדכני לשנה החדשה, שיבדק
לאישור זכאותך להמשך המלגה )לשנה ה תקנית בלימודים בשנה זו(.במידה ותמצאו זכאים למלגה
לפי שנת הלימוד התקנית, תשובצו לפרויקט ותחילת שעות הפעילות .

יש לסרוק את המסמכים לקובץ PDF או קובץ תמונה JPEG.

יש לצרף קבצים ברורים הכוללים את כל הפרטים הרלוונטים (שם, מס' ת.ז., סכום וכו')

ולהעלות באזור האישי באתר פר"ח.

ניתן לקבל מלגות נוספות עד 30,000 ₪ כולל מלגת מרום.

סיסמא- מספר פר"ח של השנה הנוכחית (החדשה), תתבקשו ליצור סיסמא חדשה לאחר הכניסה הראשונית

*** יש לבחור סיסמא שונה מזו שבחרת בשנה שחלפה

כתב ההתחייבות ישלח אליכם במייל עם תשובת הזכאות, תידרשו לחתום ולהחזיר צילום של
החתימה למרום .

מערכת למידה -יש להקליד פעמיים את מספר הפר"ח שלך בסיסמא ובשם משתמש

גובה המלגה הוא 10,000 ₪ לכל אחת משנות הלימוד התיקניות לתואר. לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן

סמסטר קיץ נחשב כחלק משנת תואר תקנית, ולכן אין מלגה מיוחדת עבור סמסטר קיץ.

מועדי התשלום תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

 • התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף ובביצוע של מינימום שעות ההתנדבות שייקבעו.

בתחילת השנה רכז/ת פר"ח ממינהלת פר"ח בה בוצעה ההתנדבות בשנה הקודמת תיצור/ייצור קשר עם המלגאים לגבי שיבוץ לפרויקט, ימים ושעות הפעילות.

בנוסף, מקבלים מידע לגבי שיבוץ לפגישה ראשונית עם הרכז/ת, בה יינתן הסבר על ההתנדבות ועל המשך ההתקדמות במהלך השנה.

מכאן והלאה, המלגאים נמצאים בקשר שוטף עם הרכז/ת ומקבלים סיוע וליווי לאורך השנה. יש לשמור על קשר רציף עם הרכז/ת  הישיר/ה במהלך הפעילות, אי שמירת קשר/ חוסר פעילות עלול לגרום לסיום הזכאות.

סטודנטים שנה א': 40 שעות פעילות בפרוייקטים השונים של פר"ח לפי האזור המועדף עליך.

מלגאים בשנה ב' נדרשים לבצע 60 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

מלגאים בשנה ג' נדרשים לבצע 60 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

במידה וישנה שנה ד' תיקנית לתואר המלגאים נדרשים לבצע 40 שעות התנדבות כולל שעות הדרכה.

סטודנט שפרש מהמלגה לא יוכל לשוב בזמן אחר או בעתיד. אין אופציה להגיש בקשה חוזרת.

במידה והינך חוזר על שנת לימודים /קורסים או מפסיק לשנה את לימודיך, ניתנת לכל סטודנט/ית הזכות להקפיא את הזכאות למלגה למשך שנה אחת בלב ד- ללא פגיעה בזכאות למלגה . הסטודנט מחוייב לעדכן את מלגת מרום במייל: marom.perach@gmail.com

מיד עם כוונתו להקפיא וכן כשירצה לחזור ללימודים כדי לקבל את יתרת המלגה. החזרה למלגה בסיום ההקפאה הינה לאותה שנת לימוד שבה הסטודנט הקפיא את לימודיו ולאחר בדיקת זכאותו ע"י צוות מרום.

לא, אך במידה ויום המילואים מתרחש ביום פעילות קבוע, השעות יכובדו במערכת.

כמו כן, במידה וביצעת מעל 10 ימי מילואים בשנה והשלמת את שעות ההתנדבות שלך תינתן תוספת חד פעמית למלגה.

לרכז/ת האחראי/ת עלייך בפר"ח, אשר את הפרטים שלו/שלה קיבלתם בתחילת השנה.

ניתן לקבל את פרטי הרכז/ת גם דרך האזור האישי (לחצו פה לאזור האישי) באתר פר"ח.

שאלות בנוגע לזכאות ותנאי המלגה ניתן לפנות למייל של מרום marom.perach@gmail.com

 

מלגת מרום מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה שנה א' בתואר ראשון או שני.

 • סטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד, הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילידי הארץ שהוריהם נולדו באתיופיה 
 • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"ה
 • סטודנטים הרשומים ללפחות 60% מהמערכת השנתית/מינימום 4 קורסים בשנה באוניברסיטה הפתוחה
 • סטודנטים לתואר במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ולסטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת מורים.
 • סטודנטים שהתחילו שנה א' בסמסטר אביב 2024 (תשפ"ה) יכולים גם הם להירשם במועד זה ובמידה וימצאו זכאים יקבלו את המלגה רטרואקטיבית.

מלגת מרום עבור תואר שני ניתנת רק עבור שנת הלימודים הראשונה.

ההרשמה לשנת תשפ"ד תיפתח ב-08.09.24

להגשת מועמדות למלגה - לחצו כאן

 1. נכנסים לאתר פר"ח ל"מלגת מרום" לעמוד "להרשמה"
 2. ממלאים את כל הטפסים והפרטים על פי ההוראות ומצרפים את המסמכים הרלוונטיים. שימו לב, סטודנטים לתואר שני אינם צריכים למלא ולהגיש מסמכים סוציואקונומים.
 3. מוודאים שתהליך הגשת המועמדות הושלם במלואו ואין חוסרים.
 4. מחכים להודעה בנוגע לקבלת זכאות / אי זכאות למלגה במייל.

סטודנטים בוגרי מלגת מרום בתואר הראשון שכעת נרשמים לתואר שני, נדרשים להירשם מחדש עבור המלגה (הרישום לתואר שני אינו אוטומטי כמו בשנים הממשיכות במרום תואר ראשון)

יש לסרוק את המסמכים לקובץ PDF או קובץ תמונה JPEG.

יש לצרף קבצים ברורים הכוללים את כל הפרטים הרלוונטים (שם, מס' ת.ז., סכום וכו')

ולהעלות בהרשמה או באזור האישי באתר פר"ח. 

לחצו כאן לפירוט המסמכים הנדרשים להרשמה לתואר שני

 

 

גובה המלגה הוא 10,000 ₪ לשנה הראשונה בלבד של התואר.

מועדי התשלום - תשלום המלגה מועבר ישירות לחשבונות הבנק של המלגאים, בשתי פעימות במהלך השנה:

פעימה ראשונה – חודש דצמבר, חצי מלגה בסך 5000 ₪.

פעימה שניה – חודש אוגוסט, חצי מלגה 5000 ₪.

 • התשלום למלגאים מותנה בעמידה של דרישות הסף.

כתב ההתחייבות ישלח אליכם במייל עם תשובת הזכאות, תידרשו לחתום ולהחזיר צילום של
החתימה למרום .

לא, כדי לקבל מלגה עבור השנה הראשונה לתואר השני אין צורך לבצע שעות התנדבות.

סטודנטים לתואר מחקרי יקבלו מלגה באמצעות מוסד הלימוד שלהם, יש לברר בדיקאנט הסטודנטים של המוסד.