לבדיקת מוסדות הלימוד מהם ניתן להירשם לפר"ח לחצו כאן